Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Provița de Sus – Parohia Provița de Sus – Adormirea Maicii Domnului

Date despre parohie

Hramuri : Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Sfintit Mucenic Haralambie. Sfântul Nicolae 

Adresa : Str. Principală, nr.75, Comuna Proviţa, Jud. Prahova

Preot paroh : Rândașu Daniel-Valentin

Telefon : 0768185292 

Cod IBAN RO67 RNCB 0208 0099 6791 0001

Banca: B.C.R. Sucursala Câmpina

Biserica parohiei Proviţa de Sus, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a aparţinut fostei mănăstiri cu acelaşi nume, fiind ctitorită de Gherman Monahul în anul 1629 şi închinată Sfântului Mormânt. Data înfiinţării o găsim săpată în partea inferioară a stâlpului de piatră ce susţine uşa de la intrare. Sfântul lăcaş a mai fost refăcut în anii 1787 şi 1834, prima dată de Mihalache Vătaf de Plai, iar a doua oară de către Arhimandritul Gheorghiţă şi Tănase Călin.
Biserica are formă treflată cu o singură turlă pe naos şi este construită din cărămidă subţire, grosimea zidului fiind de 1 m. Iniţial, a fost acoperită cu şindrilă, în prezent acoperişul fiind de tablă. Ferestrele sunt înalte şi înguste. Naosul este despărţit de pronaos printr-un zid de aceeaşi grosime ca şi zidul exterior. Pardoseala bisericii este din mozaic.
Pictura iniţială a fost făcută cu vopsele de apă-tempera care cu timpul s-au deteriorat, astăzi nemai păstrându-se nimic. În anul 1875 a fost executată o pictură în ulei de către pictorul Radu Vintilescu din Ploieşti, prin strădania preotului Radu Ioan şi a enoriaşului Ioan Banu, pictură ce s-a deteriorat.
Secularizarea din timpul lui Cuza Vodă găseşte Mănăstirea Proviţa metoc al Mănăstirii Sfântul Gheorghe din Bucureşti, iar după această reformă a fost transformată biserică a satului Proviţa de Sus.
Dată fiind vechimea locaşului de cult, parohia Proviţa de Sus deţine şi unele obiecte valoroase prin vechimea şi frumuseţea executării lor: iconostasul şi scaunul arhieresc ce datează din anul 1777; o icoană pictată pe pânză ce reprezintă Biserica Sfântului Mormânt înconjurată de scene religioase; o icoană în stil bizantin reprezentând pe Cuviosul Pimen şi un tablou ce reprezintă pe Mitropolitul Moldovei Pimen Georgescu în mantie, pictat pe pânză, în mărime naturală, donaţia sa în calitate de fiu al satului Proviţa de Sus, înmormântat în curtea bisericii; un clopot din anul 1777 şi diferite cărţi de ritual, unele datând din acelaşi an.
Pisania bisericii este scrisă cu litere chirilice şi are următorul conţinut: „Această Sfântă Mănăstire a fost zidită de Gherman monahul şi închinată Sfântului Mormânt al Ierusalimului şi fiind întru prăpădire la anul 1787 s-a făcut de robul lui Dumnezeu Mihalache Vătaf de Plai. Întru prăpădire fiind la anul 1834 iulie 15 s-au îndemnat robii lui Dumnezeu părintele Arhimandrit Gheorghiţă şi Tănase Călin cu toate din temelie această Sfântă Biserică ce se numeşte Proviţa Mănăstirii, întru veşnica pomenire a celor dintâi ctitori şi a celor de pe urmă. Leat 1835 iulie 10”.
De-a lungul vremurilor, din cauza deselor cutremure şi intemperii, biserica a fost grav avariată, fiind necesare reparaţii capitale şi consolidare care au început în anul 1989 şi s-au definitivat în anul 2000.
În anul 2002, prin grija şi strădania preotului paroh Dragomir Ion s-au început lucrările de pictură nouă în tehnica fresco, fiind finalizate în anul 2006. Totodată, urmează să se confecţioneze un nou mobilier pentru lăcaşul de cult (strane), precum şi procurarea unor obiecte de cult. De asemenea, în curtea bisericii se construieşte un spaţiu social-cultural necesar bunei desfăşurări a vieţii religioase din parohie.
Preoţii care au slujit în biserica Adormirea Maicii Domnului din comuna Proviţa de Sus din anul 1833 după semnăturile din evidenţa botezurilor, cununiilor şi înmormântărilor sunt: preot Niţă (1833-1864); preot Ioan Moldoveanu (1833); preot Preda (1833-1836), preot Ioan Creţu (1834); preot Ioan (1834); preot Mihai (1865-1879); preot Radu (1841); preot Ioan Duhovnicul – Ocina (1858); preot Petre Corneanu; preot Ioan Radu (1879-1886); preot Alexe Melicescu (1887-1931); preot Gheorghe Melicescu (1931-1954); preot Boitan Florin (1953-1980); preot Ioan Stănescu (1980-1986); preot Petre Buldan (1986-1998) şi preot Ion Dragomir-Vîlcea din 1998 până în prezent.

Activităţi social-filantropice

Parohia noastră susţine proiectele: „Şi nouă ne pasă” şi „Semenul nostru” la Penitenciarul Târgşor, iniţiate de Protoieria Câmpina şi acordă ajutoare materiale bătrânilor şi familiilor aflate în situaţii dificile.

O părticică din Sfintele MOAȘTE ale Sfântului Haralambie se află la închinare în Bisericuță.

Mitropolitul Pimen Georgescu este înmormântat în curtea Sfintei Biserici în dreptul Pronaosului 

Alte parohii…