Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Breaza – Parohia Breaza de Sus I – Sfântul Nicolae

Date despre parohie

Hramul : Sfântul Nicolae

Adresa : Str. Republicii, nr. 13, Breaza, Jud. Prahova

Preot paroh : Pr. Dobre Gheorghe

Preot coslujitorPr. Niţu Gheorghe

Telefon

Cod IBAN R066 RNCB 0207 0126 3236 0001

Banca: B.C.R. Sucursala Breaza

Biserica parohiei Breaza de Sus I, cu hramul „Sfântul Nicolae” este cel mai vechi monument istoric din localitate. După cele spuse în tradiţia locală, biserica a fost construită pe locul unui fost schit de lemn, iar de jur împrejur s-ar fi aflat nişte chilii. Potrivit informaţiilor oferite de pisania bisericii actuale, ctitorii acestui sfânt lăcaş sunt un grup de credincioşi ale căror nume sunt înscrise în acest document: „Această Sfântă şi dumnezeiască Biserică ce se cinsteşte cu hramul Sfântul Nicolae s-au zidit din temelie şi s-au înfrumuseţat cu zugrăveală, după cum se vede, în zilele prea Înaltului Domn Io Alexandru Ipsilant, de robii lui Dumnezeu Ivan doho ot Breaza prezaego Stanca Isin iha popa Mihai, Nicolae Frino Istrate Rada, Radu Moldovean, Simioana, Radul, Angela, Nov.15, 1777”. Dar, pe filele unui Apostol se menţionează că această carte a fost dată bisericii în anul 1776, deci anterior refacerii actualei biserici din 1777. De asemenea, pe una din filele unei Cazanii se spune că aceasta a fost dată mănăstirii cu hramul Sfântul Nicolae de la Breaza în anul 1793, dovadă că aici funcţionase anterior o mănăstire, iar denumirea tradiţională se menţinea şi la această dată.
Biserica este în formă de navă şi are o singură turlă. Pronaosul şi naosul formează un dreptunghi căruia i se adaugă altarul în formă de prismă segmentată, având numai 5 din cele 12 laturi. Zidăria este din cărămidă, iar pe o înălţime de 1 metru de la sol zidul bisericii este îngroşat prin contrafort. Ferestrele iniţiale ale bisericii au fost mici dar ulterior ele au fost mărite. Există o singură turlă de lemn cu 5 laturi. Acoperişul este din şindrilă, în patru ape, iar în dreptul altarului are coame la nivel scăzut. Deschizăturile pridvorului au fost închise mai târziu şi transformate în ferestre. Uşa de la intrare în pronaos este încadrată în blocuri de piatră lucrate în stil brâncovenesc. Între pronaos şi naos, zidul de deasupra este susţinut de două coloane puternice. În grosimea zidului de la intrarea în pronaos, se deschide un gang cu trepte ce duce la clopotniţă. Pardoseala este din lespezi de piatră, fiind aşezată la acelaşi nivel.
Pe parcurs s-au adus construcţiei unele modificări: mărirea ferestrelor de la sfântul altar, transformarea unei nişe din sfântul altar în uşă. De asemenea, s-au făcut diferite reparaţii, ultima în 1971, când prin strădania preotului Alexandru Dojan s-a refăcut acoperişul bisericii.
Zugrăveala executată în frescă are ca autori pe Manole Diaconul şi Răducanu Tudorache din Bucureşti, menţionaţi pe peretele de la proscomidiar. Zugrăveala este comună dar bogată în figuri de sfinţi. De-a lungul timpului, pictura s-a deteriorat şi s-a înnegrit de fum iar pentru aceasta a fost restaurată între anii 1984-1988 prin strădania preotului paroh Alexandru Dojan şi prin contribuţia credincioşilor, de către pictorii Silva Pop şi Damian Petrescu din Bucureşti.
În exterior, între brâul de deasupra ferestrelor şi cornişă, se înşiruie 35 medalioane cu chipurile sfinţilor apostoli, prooroci şi îngeri, iar pe fronton, icoana Sfântului Nicolae. În curtea bisericii a fost cimitir, rămânând drept mărturie două cruci de piatră.
Numele slujitorilor acestei sfinte biserici se pot desprinde fie din pisanie, fie din unele însemnări lăsate pe filele cărţilor de pe care au slujit. Aceştia sunt: Ivan Duhovnicul şi popa Mihai menţionaţi în pisanie şi ale căror chipuri sunt zugrăvite în pronaos; Protopop David Ungureanu şi Popa Nistor menţionaţi pe filele Cazaniei, în 1793; Ieromonahul Daniil – menţionat pe piatra funerară din pridvor, în 1830; Preot Florea şi preot Chiţu; Popa Dinu, 1830-1874; Preot David Popescu – slujitor de la 1859 – primul învăţător la Şcoala din Breaza de Jos; Preot Samson Popescu, 1883-1930 – învăţător; Preot Nicolae Popescu, 1930-1932; Preot Dumitru Paraschivescu:1932-1973, † 1985; Preot Dojan Alexandru: preot II între 1942-1968, paroh 1968-1992, prin iniţiativa căruia s-a restaurat pictura, s-a introdus încălzirea cu gaze în biserică, instalaţia de apă, împrejmuirea şi parcul cu brazi, † 2001; Preot Handrabur Mihai: postul II între anii 1974-1980; Preot Albu Cornel: post II suplinitor din 1986, definitivat pe post din 1989; paroh în perioada 1992-2011.
Începând cu anul 2011, preot paroh este părintele Niţu Gheorghe iar preot II este părintele Dobre Gheorghe.


Alte parohii…