Pages Navigation Menu

Parohia Sfinţii Voievozi – Câmpina

Parohia Sfinţii Voievozi – Câmpina

Date despre parohie

Hramul: Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil,
Adresa: Str. B.P. Haşdeu, nr. 88, Câmpina, 105600, Jud. Prahova,
Paroh: Pr. Simion-Bogăţoiu Octavian
Coslujitor: Pr. Buchiu Sebastian.
Telefon: 0723 334.748; 0731 620.109.
Cod IBAN RO12 BTRL 0590 1202 3131 70XX
Banca: Transilvania Sucursala Câmpina

Biserica Parohiei Sfinţii Voievozi, mult mai cunoscută localnicilor cu numele biserica de la lac, este una dintre cele mai vechi din Câmpina, ea fiind atestată anterior urcării pe tronul Ţării Româneşti a domnitorului Vlad Ţepeş (15 decembrie 1476). În acea perioadă, se pare că este vorba despre existenţa unei biserici fortificate ce se afla la răscrucea a 4 mari drumuri comerciale, motiv pentru care Vlad Ţepeş a fixat în faţa bisericii vama de trecere în Transilvania.

În acele vremuri, aceasta era singura biserică din târgul Câmpina. La început, biserica era de dimensiuni mai mici, fiind formată doar din naos şi Sfântul Altar, neavând cupolă centrală, iar tavanul era boltit şi aşezat mai sus de actualele rozete. În timp, tavanul boltit construit din cărămidă prin sec. XVI sau XVII s-a prăbuşit şi, cu prilejul restaurării, s-a construit un alt tavan boltit, aşezat mai jos, sub fostele ferestre în formă de rozete. Tot atunci au fost adaptate edificiului şi turla centrală, precum şi cele două abside laterale.

La începutul sec. al XVIII-lea, biserica este mărită prin adăugarea pronaosului, cu dimensiuni generoase, fapt consemnat în inscripţia de pe clopotul confecţionat în anul 1793, În anul 1827 s-a construit un turn de clopotnişă din lemn şi cărămidă la care face referire pisania exterioară.

Din datele pe care le deţinem în prezent, se pare că biserica a fost pictată în trei rânduri. Nu se cunoaşte cine şi când a realizat prima pictură, însă în anul 1897 biserica a fost repictată în ulei de pictorul P. Vintilescu. Cu acest prilej, au mai fost făcute unele modificări, scara exterioară care oferea accesul la cafas fiind înlocuită cu una interioară legând cafasul de turn. Tot atunci, pardosela turnului este ridicată. A treia pictură, cea existentă şi în prezent, a fost efectuată între anii 1950-1951.
În perioada 1920-1938 au fost executate unele reparaţii la interior, acoperişuri şi fundaţie, în vederea eliminării igrasiei tot mai persistente. Ulterior, biserica a avut de suferit mari stricăciuni, acestea fiind provocate atât de cutremurul din 1940, cât şi celor două bombardamente ale avia-iei anglo-americane din timpul celei de a Doua Conflagraţii Mondiale.

Între anii 1947-1948 cei 4 stâlpi de lemn ai turnului clopotniţei sunt înlocuiţi cu stâlpi de cărămidă şi tot atunci este confecţionat, la Turnătoria din Câmpina, un clopot mare cu greutatea de 1070 kg. În anul 1954 a mai fost achiziţionat un clopot cu greutatea de 209 kg., iar acestea au afectat grav turnul clopotniţei. Din acest motiv, începând cu anul 2000 s-au făcut mari eforturi pentru a salva turnul, construindu-se o clopotniţă din structuri metalice în curtea bisericii unde au fost mutate temporar cele trei clopote. Din anul 2001 au început lucrările de consolidare a turnului cu beton armat, la fundaţia exterioară şi cea interioară, urmând refacerea acoperişului de lemn, acoperirea cu tablă galvanizată şi tencuirea turnului.

În anul 2007 s-au încheiat lucrările de consolidare a bisericii prin finalizarea celor trei centuri ce înconjoară biserica (încastrate în zidărie) şi a sistemului de grinzi dispuse vertical şi orizontal. În continuare se desfăşoară lucrări de înlocuire a învelitorii de pe turla principală, înlocuirea ferestrelor, lucrări de izolaţie a bisericii şi tencuieli exterioare.naos (2)

Ţinând cont de seculara sa existenţă, sfântul locaş este una dintre clădirile emblematice ale oraşului, poate şi datorită faptului că în curte, din cele mai vechi timpuri şi până în 1890 aici a funcţionat cimitirul târgului Câmpina. În treacăt, merită amintit că tot aici s-a oficiat Sfânta Taină a Cununiei poetului George Coşbuc, dar şi slujba înmormântării pictorului Nicolae Grigorescu.
Şirul preoţilor slujitori ai bisericii, Sfinţii Voievozi: Pr. Dumitru, Pr. Teodor, Pr. Stanciu, Pr. Radu, Pr. Ioan Ene, Pr. Constantin Provinceanu, Pr. Ioan Popescu, Pr. Ioan Grigorescu, Pr. Dobroslav Daniel, Pr. Buchiu Sebastian şi Pr. Simion-Bogăţoiu Octavian.

Activităţi social-filantropice

Parohia, în parteneriat cu o societate comercială, oferă hrană caldă persoanelor cu posibilităşi materiale reduse şi participă la programele sociale iniţiate de Protoieria Câmpina: ”Şi nouă ne pasă, Semenul nostru, şi Covorul,” care îşi propun ajutorarea deţinuţilor din Penitenciarul Târgşor, a bătrânilor, văduvelor şi copiilor orfani.

De asemenea, în colaborare cu Şcoala nr. 8, se desfăşoară activităţi cultural-educative pentru copii şi elevi în preajma marilor sărbători.

Galerie foto: