Pages Navigation Menu

Parohia Sfânta Varvara – Sat Minieri

Parohia Sfânta Varvara – Sat Minieri

Date despre parohie

Hramul: Sfânta Varvara,
Adresa: Comuna Filipeştii de Pădure, Sat Minieri, Jud. Prahova,
Paroh: Pr. Liţă Gheorghe.
Tel: 0244 386.999
Cod IBAN RO59 RNCB 0208 0099 6710 0001
Banca: B.C.R. Sucursala Câmpina

Parohia Sat Minieri a luat fiinţă prin desprinderea de parohia „Sfântul Nicolae” Diţeşti, la iniţiativa unui colectiv de credincioşi dornici de a avea propria biserică, sufletul acţiunii fiind Preasfinţitul Părinte Sebastian Paşcanu, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, fiu al satului, pe atunci ierodiacon la Mănăstirea Crasna.
La 16 iulie 1996, urmare adresei Arhiepiscopiei Bucureştilor nr. 4472/1996, s-a înfiinţat parohia Sat Minieri, hotărându-se construirea bisericii parohiale, iar la 15 septembrie acelaşi an are loc sfinţirea locului şi punerea pietrei de temelie a noii biserici parohiale cu hramul Sfânta Varvara, ocrotitoarea minerilor, ocupaţie de bază a multora dintre locuitorii aşezării. Slujba de sfinţire a fost săvârşită de către Preasfinţitul Teodosie Snagoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de un sobor de preoţi, în frunte cu Preacucernicul Preot Protoiereu Dumitru Costică de la Protoieria Câmpina.
După acest mare eveniment din viaţa noii parohii s-a purces la obţinerea documentelor pentru construirea bisericii: Contractul de Concesionare a terenului cu nr. 2456 din 29 mai 1997 şi Autorizaţia de construcţie cu nr. 193 din 19 septembrie 1997.
După această dată, a început construcţia propriu-zisă a bisericii parohiale, lucrările fiind conduse de membrii Consiliului Parohial, de Protoiereu Dumitru Costică şi de epitrop casier Liţă Gheorghe care, după înălţarea sfântului lăcaş, a fost hirotonit preot pe seama acestei parohii.
Cu toate greutăţile întâmpinate pe durata a doi ani, s-a finalizat construirea noului lăcaş de cult, dotat cu mobilier şi împrejmuit cu gard, un rol important avându-l Preasfinţitul Părinte Episcop Sebastian.
În conformitate cu ordinul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor nr. 3462/1999 şi în baza Procesului Verbal de recepţie definitivă din 23 septembrie 1999, Fericitul întru pomenire patriarh Teoctist a aprobat, la 24 septembrie 1999, recepţia lucrărilor de construcţie de la biserica Sfânta Varvara din Satul Minieri şi a acordat Înalta Binecuvântare pentru sfinţirea noului lăcaş, în ziua de 7 noiembrie 1999.
Sfinţirea bisericii s-a făcut de Preasfinţitul Teodosie Snagoveanul împreună cu Preasfinţitul Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului, înconjuraţi de un sobor de preoţi, în frunte cu Preacucernicul Preot Protoiereu Dumitru Costică. Cu această ocazie, s-a adăugat la hramul iniţial, Sfânta Varvara, şi hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Mare Mucenic Fanurie.
În martie 2002, la propunerea Consiliului Parohial, pictorul autorizat Elena Dăscălescu a întocmit un Proiect de Deviz privind lucrările de pictură în tehnica fresco şi în şedinţa din 27 martie 2002, Comisia de Pictură Bisericească a hotărât, în urma adjudecării, angajarea pictorului Petrişor Mircea pentru executarea lucrărilor de pictură. Până în prezent, lucrările de pictură s-au executat în proporţie de 90 %.

Galerie foto: