Pages Navigation Menu

Parohia Înălţarea Domnului – Cornu de Sus

Parohia Înălţarea Domnului – Cornu de Sus

Date despre parohie

Hramul: Înălţarea Domnului,
Adresa: Str. Mihai Viteazul, nr. 209, Comuna Cornu, Jud. Prahova,
Paroh: Pr. Alexandru Zamfir.
Tel: 0726 112.499
Cod IBAN RO20 CECE PH02 36RO N016 1871
Banca: C.E.C. Bank Sucursala Câmpina

Primele însemnări documentare referitoare la comuna Cornu de Sus datează din anul 1529, când moşnenii acestei aşezări erau în proces cu localnicii din Comarnic, pentru încălcarea hotarului dinspre nord. Cu trecerea timpului, o parte din moşnenii din Cornu de Sus au devenit clăcaşi pe moşia Cornu de Jos, proprietate a domnitorului Mihai Viteazul.
Nu se ştie cu certitudine când a fost construită prima biserică în comuna Cornu de Sus, din lipsă de documente.
Se presupune că primul lăcaş a fost înălţat de oştenii domnitorului Mihai Viteazul, care au fost împroprietăriţi pe aceste meleaguri. Se cunosc numele primilor şapte moşneni stabiliţi în comună: Dintea, Crai, Gaşa, Bordea, Borfă, Cordea şi Potrosu.
Primul izvor sigur care ne oferă informaţii concrete despre existenţa unui lăcaş de cult la anul 1811, îl reprezintă pisania de la intrarea actualei biserici, reconstruită în anul 1911. Aici se spune că: „În zilele prea înălţatului şi luminatului împărat Alexandru Pavlovici şi prin zilele Mitropolitului Dositeu, anul 1811, s-au zidit această sfântă şi dumnezeiască biserică prin cheltuiala sfinţiei sale Popa David ot Breaza, Rafira Prezvitera, Preot Oprea, Maria Prezvitera, Diaconul Radu Costea Băcanu ot Breaza (diaconul este înmormântat în pronaosul bisericii şi apare în tabloul votiv de pe peretele acestuia), Ilinca cu fiii lor, Gheorghe Ovreiu şi împreună cu alţi miluitori şi ajutători de Dumnezeu. S-au întâmplat fiindcă la leat 1829 noiembrie 13 mare cutremur ce au fost şi s-au slăbit foarte tare şi aşa numitul preot s-a îndemnat iarăşi de a preamărit atât cu zugrăveală, cât şi cu lungimea ce se mai vede, în zilele prea înălţatului domn Alexandru Dumitru Ghica, Vel Voievod leat 1835”.
În 1931, prin dezlipirea de parohia Cornu de Jos, a luat fiinţă parohia Cornu de Sus, păstrând vechea delimitare şi având ca preot paroh pe Gheorghe Andrei. În anul 1939, cimitirul din curtea bisericii a fost mutat la marginea comunei. Biserica a suferit deteriorări la cutremurul din 1940, fiind reparată în anul 1966. Casa parohială a fost de asemenea complet distrusă. În anul 1988, prin contribuţia enoriaşilor îndrumaţi de preotul paroh Valeriu Andreescu, la biserică au început lucrările de restaurare, terminate în anul 1994, în timpul preotului paroh Alexandru Zamfir. Cu acest prilej biserica a primit un veşmânt pictural realizat de pictorul Romeo Andronic, care a păstrat stilul şi caracteristicile vechilor picturi ale acestui lăcaş de cult, ale cărui începuturi se pierd în negura timpului.
Lucrările generale de consolidare şi de conservare ale întregului edificiu au fost finalizate în prima jumătate a anului 1999, iar la data de 6 iunie 1999, Fericitul întru adormire patriarh Teoctist, înconjurat de un ales sobor de preoţi alături de Preacucernicul Protoiereu Dumitru Costică, au purces la o nouă sfinţire a acestui lăcaş.

Activităţi social-filantropice

În fiecare zi de duminică sau sărbătoare, cu sprijinul şi ajutorul enoriaşilor, se oferă ajutoare căminului de bătrâni de la Mislea, precum şi bătrânilor şi bolnavilor din comună, constând în îmbrăcăminte, hrană şi medicamente.

Galerie foto: