Pages Navigation Menu

Parohia Adormirea Maicii Domnului – Teşila

Parohia Adormirea Maicii Domnului – Teşila

Date despre parohie

Hramul: Adormirea Maicii Domnului,
Adresa: Str. Centru, nr. 145, Sat Teşila,Comuna Valea Doftanei, Jud. Prahova,
Paroh: Pr. Tăleanu George Mircea
Coslujitor: Pr. Topală Răzvan George
Tel: 0244 364.422; 0744 967.663;
Email: tmircea23@yahoo.com; topalageorge@yahoo.com
IBAN RO98 RNCB 0208 1058 2657 0001
Banca: BCR Sucursala Câmpina

Satul Teşila se află adăpostit pe valea râului Doftana, fiind străjuit de culmile molcome ale masivului Baiului din Munţii Bucegi. În urmă cu peste 300 ani, aici s-a format o comunitate mică de păstori ardeleni care au găsit în zonă linişte şi locuri bune de păşunat.
Prima atestare documentară a localităţii o aflăm în hrisoavele Mănăstirii Mărgineni, ctitorie a postelnicului Constantin Cantacuzino, hrisoave din care reiese că satul Teşila a fost închinat Mănăstirii, ca metoc.
Odată cu mărirea comunităţii, care la început se rezuma la câteva stâne şi gospodării, în jurul anului 1700, printr-o strădanie comună, cele două sate vecine, Teşila şi Trăisteni, au ridicat un lăcaş de mici dimensiuni din piatră de râu şi lemn, în zona Negraş-Mogoşoaia, la distanţă egală de cele două aşezări. Edificatoare pentru originile transilvănene ale celor două localităţi este şi provenienţa preoţilor, de regulă călugări, care coborau de peste munţi, din Transilvania, ca urmare a strânselor legături păstrate cu locurile de baştină. Printre primii slujitori ai altarului se numără Vavila, Dionisie, Iacob şi Neonil, toţi ieromonahi.
Bisericuţa din Mogoşoaia i-a deservit pe locuitorii Teşilei până la 1790 când aceştia şi-au ridicat propriul lăcaş de cult, iar pe cei din Trăisteni până la 1830, an în care aceştia au târnosit un alt edificiu religios.
Prima biserică din Teşila, ridicată ca şi precedenta, din materiale similare (piatră de râu, mortar de var şi lemn) a funcţionat puţin mai la nord de actualul lăcaş de închinare, pe acelaşi teren, locul altarului fiind apoi marcat de o cruce mare de piatră, încadrată de patru cruci mai mici, toate datând din prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Hramul vechiului edificiu de cult a fost „Adormirea Maicii Domnului”, păstrat şi la actuala biserică. Textul pisaniei ni s-a păstrat într-o transcriere redactată de adormitul întru Domnul, preotul Nicolae Dumitrescu: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu îndrumarea Sfântului Duh, ridicatu-s-a această Sfântă Biserică în zilele prealuminatului Mihai Constantin Şuţu, de robul lui Dumnezeu I. I. Stoica Kocoş şi Dobra”.
Lăcaşul de cult unde se închină astăzi enoriaşii parohiei Teşila I, a fost construit între anii 1871-1875 de echipe de voluntari formate din credincioşi, sprijiniţi financiar şi de marii proprietari din zonă, aşa cum se poate citi din pisania aflată în pridvorul bisericii, adăugată în anul 1930.
Biserica are plan triconc, cu două turle, una pe naos şi una pe pronaos, cu abside laterale. Zidurile sunt foarte groase, variind între 1 m. şi 1,20 m., masivitate care alături de tehnica de construcţie a asigurat trăinicie edificiului, în ciuda cutremurelor puternice din anii 1940 şi 1977._DSC1211 copy
Interiorul este compartimentat tradiţional, naosul şi pronaosul fiind despărţite prin trei arcade susţinute de două coloane. Prima pictură ce decora lăcaşul în interior a fost executată în tempera, tehnica al seco. Din păcate, date despre autorii picturii sfinţite la 1875 nu s-au păstrat, dar există icoane semnate de un anume Petre Stănescu, datând cam din aceeaşi perioadă.
În anul 1979, la iniţiativa preotului paroh Miron Florin, sunt executate lucrări de consolidare a bisericii uşor avariată de cutremurul din 1977. În anul 1988 se repictează biserica tot în tempera de către pictoriţa Elena Vasilescu din Bucureşti, împreună cu elevii săi. În acelaşi an, pictura a fost sfinţită de Preasfinţitul Vasile Târgovişteanul, episcop vicar patriarhal.
În anii 2008-2009 s-au efectuat ample lucrări de modernizare a lăcaşului de cult: încălzire centrală, gresie în pronaos şi naos şi parchet în Sfântul Altar.
Începând cu anul 2010, la iniţiativa preotului Răzvan Topală, funcţionează într-un spaţiu special amenajat în grădina parohială, o bibliotecă cu peste 2000 de volume, ce cuprinde cărţi şi studii teologice, literatură românească şi universală, albume de artă, etc. Totodată s-a organizat o expoziţie de cruci de piatră din secolul XIX.
Din datele pe care le deţinem în prezent, cunoaştem următorii slujitori ai Domnului şi ai parohiei Teşila: 1790-1864 ieromonahii: Vavila, Vasile, Iacob, Isaia, Ioan; 1864-1900 pr. Dumitru Popescu; 1901-1942 pr. Ion Dumitrescu; 1943-1952 pr. Aurelian Dumitrescu; 1950-1960 pr. Dinu Georgescu; 1961-1972 pr. Gheorghe Oprescu; 1966-1969 pr. Ioan Albu; 1969-1987 pr. Nicolae Dumitrescu; 1973-2010 pr. Florin Miron (în prezent îmbisericit la parohia Teşila I); 1985-2007 pr. Teodor Lamba; 2009 – pr. George Mircea Tăleanu (în prezent preot paroh); 2010 – pr. Răzvan George Topală (în prezent preot slujitor)

Galerie foto: