Pages Navigation Menu

Cerc Pastoral in Protoieria Câmpina

Cerc Pastoral in Protoieria Câmpina

În data de 04.03.2021 la parohia Mărginenii de Jos a loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral nr.6, Filipeștii de Pădure sub conducerea Pr.Alecse Florin, coordonatorul cercului pastoral.

Lucrările cercului au debutat cu oficierea Utreniei și a Sfintei Liturghii, oficiate de un sobor de 5 preoți sub protia Pr. Alexe Adrian.

Predica, unde a fost evindențiată viața și activitatea Sf.Cuvios Gherasim de la Iordan a fost susținută de pr. Militaru Ionuț.

În incheierea primei părți a întrunurii, Pr.Protopop Grigore Melnic a ținut un cuvânt de învătătură pentru credincioșii prezenți la slujbă, unde a subliniat importanța creștinilor in viața Bisericii, mai ales în aceste vremuri tulburi pentru ortodoxie. Totodata a mulțumit acestora pentru grija pe care o au de sfântul locaș. În încheiere Părintele Protopop a felicitat gaza, pe Pr.Preda Vasile pentru

În a doua parte a lucrărilor cercului pastoral, Pr.Preda Vasile a prezentat referarul referitor la anul omagial al pastorației românilor din afara României prin care a evidențiat faptul că „Biserica Mamă îi sprijină și încurajează pe fiii ei duhovnicești din afara granițelor țării și înțelege greutățile cu care aceștia se confruntă. Românii migranți au aspirația unui viitor prosper, dar trăiesc uneori în societăți din ce în ce mai secularizate și individualiste, sunt priviți adesea cu răceală sau suspiciune, fapt pentru care nu le insuflă un sentiment de pace și mulțumire sufletească. De aceea în bisericile românești din străinătate, românii simt bucuria regăsirii și trăirii credinței strămoșești, participă la viașa liturgică și își alină dorul mistuitor după cei dragi și după locurile natale.”

În încheiere Părintele Protopop a muțumit gazdei Pr.Preda Vasile pentru organizare, domunui primar al Comunei Filipeștii de Târg pentru implicarea sa in viața Bisericii, și celorlalți preoți participanți la lucrările cercului pastoral, după care a urmat agapa frățească.