Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Valea Doftanei – Parohia Teșila I – Adormirea Maicii Domnului

Date despre parohie

Hramul : Adormirea Maicii Domnului

Adresa :Strada Calea Doftanei, Nr. 152, Sat Tesila, Comuna Valea Doftanei, Judetul Prahova, Cod Postal: 107640

Preot paroh : Pr. Tăleanu George Mircea

Telefon : 0727744741

E-mailtmircea23@yahoo.com / parohiatesila@gmail.com

Preot coslujitor : Popa Petre-Octavian

Telefon : 0735244699

E-mail : octavian.popa93@yahoo.com

Cod IBAN RO98 RNCB 0208 1058 2657 0001

Banca: B.C.R. Sucursala Câmpina

Satul Teşila se află adăpostit pe valea râului Doftana, fiind străjuit de culmile molcome ale masivului Baiului din Munţii Bucegi. În urmă cu peste 300 ani, aici s-a format o comunitate mică de păstori ardeleni care au găsit în zonă linişte şi locuri bune de păşunat.
Prima atestare documentară a localităţii o aflăm în hrisoavele Mănăstirii Mărgineni, ctitorie a postelnicului Constantin Cantacuzino, hrisoave din care reiese că satul Teşila a fost închinat Mănăstirii, ca metoc.
Odată cu mărirea comunităţii, care la început se rezuma la câteva stâne şi gospodării, în jurul anului 1700, printr-o strădanie comună, cele două sate vecine, Teşila şi Trăisteni, au ridicat un lăcaş de mici dimensiuni din piatră de râu şi lemn, în zona Negraş-Mogoşoaia, la distanţă egală de cele două aşezări. Edificatoare pentru originile transilvănene ale celor două localităţi este şi provenienţa preoţilor, de regulă călugări, care coborau de peste munţi, din Transilvania, ca urmare a strânselor legături păstrate cu locurile de baştină. Printre primii slujitori ai altarului se numără Vavila, Dionisie, Iacob şi Neonil, toţi ieromonahi.
Bisericuţa din Mogoşoaia i-a deservit pe locuitorii Teşilei până la 1790 când aceştia şi-au ridicat propriul lăcaş de cult, iar pe cei din Trăisteni până la 1830, an în care aceştia au târnosit un alt edificiu religios.
Prima biserică din Teşila, ridicată ca şi precedenta, din materiale similare (piatră de râu, mortar de var şi lemn) a funcţionat puţin mai la nord de actualul lăcaş de închinare, pe acelaşi teren, locul altarului fiind apoi marcat de o cruce mare de piatră, încadrată de patru cruci mai mici, toate datând din prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Hramul vechiului edificiu de cult a fost „Adormirea Maicii Domnului”, păstrat şi la actuala biserică. Textul pisaniei ni s-a păstrat într-o transcriere redactată de adormitul întru Domnul, preotul Nicolae Dumitrescu: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu îndrumarea Sfântului Duh, ridicatu-s-a această Sfântă Biserică în zilele prealuminatului Mihai Constantin Şuţu, de robul lui Dumnezeu I. I. Stoica Kocoş şi Dobra”.
Lăcaşul de cult unde se închină astăzi enoriaşii parohiei Teşila I, a fost construit între anii 1871-1875 de echipe de voluntari formate din credincioşi, sprijiniţi financiar şi de marii proprietari din zonă, aşa cum se poate citi din pisania aflată în pridvorul bisericii, adăugată în anul 1930.
Biserica are plan triconc, cu două turle, una pe naos şi una pe pronaos, cu abside laterale. Zidurile sunt foarte groase, variind între 1 m. şi 1,20 m., masivitate care alături de tehnica de construcţie a asigurat trăinicie edificiului, în ciuda cutremurelor puternice din anii 1940 şi 1977.
Interiorul este compartimentat tradiţional, naosul şi pronaosul fiind despărţite prin trei arcade susţinute de două coloane. Prima pictură ce decora lăcaşul în interior a fost executată în tempera, tehnica al seco. Din păcate, date despre autorii picturii sfinţite la 1875 nu s-au păstrat, dar există icoane semnate de un anume Petre Stănescu, datând cam din aceeaşi perioadă.
În anul 1979, la iniţiativa preotului paroh Miron Florin, sunt executate lucrări de consolidare a bisericii uşor avariată de cutremurul din 1977. În anul 1988 se repictează biserica tot în tempera de către pictoriţa Elena Vasilescu din Bucureşti, împreună cu elevii săi. În acelaşi an, pictura a fost sfinţită de Preasfinţitul Vasile Târgovişteanul, episcop vicar patriarhal.
În anii 2008-2009 s-au efectuat ample lucrări de modernizare a lăcaşului de cult: încălzire centrală, gresie în pronaos şi naos şi parchet în Sfântul Altar.
Începând cu anul 2010, la iniţiativa preotului Răzvan Topală, funcţionează într-un spaţiu special amenajat în grădina parohială, o bibliotecă cu peste 2000 de volume, ce cuprinde cărţi şi studii teologice, literatură românească şi universală, albume de artă, etc. Totodată s-a organizat o expoziţie de cruci de piatră din secolul XIX.
Din datele pe care le deţinem în prezent, cunoaştem următorii slujitori ai Domnului şi ai parohiei Teşila: 1790-1864 ieromonahii: Vavila, Vasile, Iacob, Isaia, Ioan; 1864-1900 pr. Dumitru Popescu; 1901-1942 pr. Ion Dumitrescu; 1943-1952 pr. Aurelian Dumitrescu; 1950-1960 pr. Dinu Georgescu; 1961-1972 pr. Gheorghe Oprescu; 1966-1969 pr. Ioan Albu; 1969-1987 pr. Nicolae Dumitrescu; 1973-2010 pr. Florin Miron (în prezent îmbisericit la parohia Teşila I); 1985-2007 pr. Teodor Lamba; 2009 – pr. George Mircea Tăleanu (în prezent preot paroh);

Din datele pe care le deţinem în prezent, cunoaştem următorii slujitori ai Domnului şi ai parohiei Teşila: 1790-1864 ieromonahii: Vavila, Vasile, Iacob, Isaia, Ioan; 1864-1900 pr. Dumitru Popescu; 1901-1942 pr. Ion Dumitrescu; 1943-1952 pr. Aurelian Dumitrescu; 1950-1960 pr. Dinu Georgescu; 1961-1972 pr. Gheorghe Oprescu; 1966-1969 pr. Ioan Albu; 1969-1987 pr. Nicolae Dumitrescu; 1973-2010 pr. Florin Miron, 1985-2007 pr. Teodor Lamba; 2009 – pr. George Mircea Tăleanu (în prezent preot paroh); 2010-2019 pr. Razvan-George Topală, 2019 – pr. Popa Petre Octavian (în prezent preot-coslujitor).

 
Începând cu anul 2019, activitatea liturgică s-a intensificat în parohie. În fiecare duminică de la ora 17:30 se săvârșește Slujba Paraclisului Maicii Domnului urmată de cateheză.
Între parohie și Primărie există o legătură de bună și fructuoasă colaborare, astfel că în ultimii ani s-au demerat lucrări deosebit de importante în parohie: S-a construit un trotuar din piatră de râu împrejurul bisericii precum și alei. Acoperișul casei parohiale a fost complet înlocuit cu o învelitoare care respectă întru totul arhitectura acesteia. De asemenea, acoperișul bisericii parohiale a fost înlocuit în proporție de 70% cu tablă de cupru, urmând ca în cel mai scurt timp să fie finalizat. După încheierea lucrărilor de acoperiș și de înfrumusețare exterioară, biserica va intra într-un proces de general de restaurare la interior. 
Între parohia Tesila I si Liceul Tehnologic Carol I există un parteneriat de la colaborare care se conctreziează în fiecare an prin concertul anual de colinde ce are loc în ziua de Crăciun la parohia noastră, precum și participarea elevilor la concusurile catehetice anuale. 


Alte parohii…