Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Valea Doftanei – Parohia Trăisteni – Sfinții Voievozi

Date despre parohie

Hramul : Sfinţii Voievozi

Adresa : Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei, Jud. Prahova

Preot paroh : Pr. Moise Ioan Florin

Telefon : 0729963052

Email : parohiatraisteni@gmail.com

Preot coslujitor : Pr. Toma Vasile

Telefon : 0732671967

Email : parohiatraisteni@gmail.com

Cod IBAN 2511 A010 1062 0107 0208 ROL1

Banca: B.C.R. Sucursala Câmpina

ISTORIC

Parohia Trăisteni din comuna Valea Doftanei, jud. Prahova, este situată pe Valea Doftanei, Negraş şi Prislop, la o distanţă de 18 km de Orașul Comarnic prin satele Teşila şi Secăria şi la 30 km de Municipiul Câmpina – pe Valea Doftanei. Locuitorii satului se ocupă cu creşterea vitelor, cu munca la pădure şi la diverşi întreprinzători privaţi. Denumirea satului se pare a fi, ori de la cuvântul ,,traistă”, pe care o purtau ciobanii la gât, ori de la ,,Trei stâni” existente cu câteva sute de ani în urmă pe aceste locuri. Până în anii 1930-1940, locuitorii satului purtau costume naţionale (cioareci albi, fotă şi opinci) specifice mediului rural al epocii.

Prima biserică, ale cărei ruine se văd şi astăzi, a fost construită între anii 1830-1832.

Actuala biserică, cu hramul ,,Sfinţii Voievozi”, s-a construit între anii 1924-1932, în vremea păstoririi primului patriarh al României Miron Cristea, prin sârguinţa unui comitet de iniţiativă, înfiinţat în 1921, împreună cu preotul paroh Niţă Dumitrescu din Teşila, primarul Ion H. Drăgănescu şi diverşi fruntaşi ai satului.

La 20 iulie 1926, s-a turnat fundaţia bisericii în cadrul unei festivităţi religioase, la care a luat parte un sobor de preoţi în frunte cu Preacucernicul Protopop Vasile Opriş din Breaza.

Biserica este construită din piatră şi cărămidă pe o suprafaţă de 255 mp, în formă de cruce, în stil bizantin având o înălţime de 36 m (inclusiv Sfânta Cruce de pe turla cea mare). În interior are patru arcade, o boltă mare, două bolţi mici şi două cupole. Cele opt orificii din bolta Sfântului Altar sporesc acustica locaşului. Catapeteasma, iconostasul şi stranele sunt din stejar, frumos sculptate cu diferite ornamente florale. Sfântul lăcaş a fost pictat între anii 1935-1940, în stil bizantin în ulei, de către pictorul istoric Dimitrie D. Stoica din Bucuresti. A fost târnosită în anul 1942, la 30 iunie, în ziua Soborului celor 12 Apostoli, de către Preasfinţitul Episcop Veniamin Pocitan vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor înconjurat de un ales sobor de preoţi, în timpul celui de-al doilea patriarh al României, Nicodim Munteanu.
Între timp, bisericii i s-au făcut unele lucrări de reparaţii astfel: în anul 1960 s-a spălat şi curăţat parţial pictura; în anul 1962 s-a reparat acoperişul; în anul 1965 s-a îndreptat Sfânta Cruce de pe turla cea mare; în anul 1966 s-au pus geamuri florale la turlele mici. Aceste lucrări s-au făcut în timpul păstoririi preoţilor Gh. Oprescu şi Nicolae Dumitrescu.
În timpul păstoririi preotului Ioan Albu, în anul 1969, în cadrul bisericii s-au efectuat diferite lucrări de consolidare şi înfrumusețare; în anul 1970 – reparaţii capitale la exterior (acoperiş, trepte, trotuare etc.); s-a construit clopotniţa nouă dotată cu două clopote şi cu cancelarie; în anul 1987 s-a restaurat şi s-a spălat pictura în interior, păstrând originalul, operaţiune în timpul căreia s-a descoperit sub tencuială, chipul regelui Mihai I al României; a fost repictată şi refăcută pictura exterioară de deasupra intrării, precum şi pictura din pridvorul Bisericii. Tot în această perioadă s-a electrificat şi dotat Biserica cu încă trei policandre, unul mai mare şi două mai mici. În anul 1987 s-a resfinţit biserica de către Preasfinţitul Episcop Nifon Ploieşteanul, vicarul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, alături de un sobor de preoţi în frunte cu Protoiereul Costică Dumitru;

După anul 2012 s-au demarat lucrări importante precum renovarea casei parohiale și dotarea acesteia cu sistem centralizat de încalzire alcătuit din centrală pe lemne și rețea de calorifere, pavarea aleii și refacerea scării de acces în sfântul locaș și placarea treptelor cu granit, refacerea fațadei exterioare a bisericii și înlocuirea sistemului pluvial al acoperișului precum și montarea sistemului de încălzire în pardoseală și acoperirea pardoselii cu marmură.

Tabloul votiv ne prezintă şi ctitorii sfântului lăcaş, aceştia fiind Ion H. Drăgănescu şi soţia sa Elena. Între donatorii şi ostenitorii pentru înălţarea şi înfrumuseţarea sfântului lăcaş amintim pe: Ion I. Drăgănescu, învăţător – director, mort pe front, fiul ctitorului; Haralambie Drăgănescu – tatăl ctitorului; Haralambie Feticu – proprietar şi comerciant; Gheorghe Constantinescu – proprietar şi comerciant şi alţii.

Din datele pe care le deţinem până în prezent, la această biserică au slujit: preotul Niţă Dumitrescu 1920-1924; preotul Nicolae Popescu 1924-1927; preotul Gheorghe Oprescu 1928-1961; preotul Niculae Dumitrescu 1961-1969; preotul Ioan Albu 1969 – 2012; preotul Ion-Florin Moise, preot paroh din 2012 până în prezent; preotul Vasile Toma, preot coslujitor din 2012 până în prezent. Primii patru din cei enumeraţi mai sus au fost slujitori la Biserica Veche.

Între Parohia Trăisteni si Școala Generală I. H. Drăgănescu din sat există un parteneriat de colaborare prin care avem acțiuni comune printre care amintim: participarea elevilor la slujbele religioase, organizarea de mini concerte de Crăciun și de Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor), implicarea celor mici în acțiuni filantropice precum și participarea la Concursul Național catehetic organizat anual de Patriarhia Română.


Alte parohii…