Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Telega – Telega Vale – Parohia Sfântul Nicolae

Date despre parohie

Hramul : Sfântul Nicloae

Adresa : Comuna Telega, Jud. Prahova

Preot paroh :  Pr. Calcea Mihail

Telefon

Cod IBAN :

Banca 

ISTORIC

Parohia Telega Vale se află pe o prelungire sudică a satului Telega, aflată de o parte şi de alta a râului Sărata. Enoriaşii ei au contribuit cu bucurie la înălţarea unui Sfânt Lăcaş, devenind ctitori, alături de vrednicul de pomenire Preot Stanciu Popescu (1871-1917), ai unei frumoase biserici, datând din anul 1902.
Biserica are formă de cruce, cu turlă mare pe naos, şi o turlă mică pe pridvor, care ţine şi loc de clopotniţă. După cutremurul din 1940, biserica a fost dărâmată în parte, fiind refăcută foarte repede în iarna anului 1941, în timpul păstoririi preotului Costache A. Popescu (1930-1942). După 1942, odată cu venirea Preotului Aurelian Arjoca, biserica este pictată în tehnică fresco şi înzestrată cu mobilier nou, odoare, veşminte, etc. Din 1980 până în 1992, a slujit preotul Spânu Alexandru.
Din 1992 şi până astăzi slujeşte preotul Calcea Mihail.


Alte parohii…