Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Șotrile – Parohia Sfântul Nicolae

Date despre parohie

Hramul : Sfântul Ierarh Nicolae

Adresa : Comuna Şotrile, Jud. Prahova

Preot paroh : Pr. Dima Avram Adrian

Telefon0722592775

Cod IBAN RO34 RNCB 0208 0099 7439 0001

Banca: B.C.R. Sucursala Câmpina

Biserica parohiei Şotrile, din comuna Şotrile, judeţul Prahova, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost construită între anii 1882-1884 de către prinţul Dimitrie Barbu Ştirbei, care avea în stăpânire moşia de aici, şi de locuitorii muncitori pe domeniul său. Nu se cunosc meşterii, inginerii şi arhitecţii care au participat la zidirea ei şi nu se găsesc documente scrise despre acest lucru.
Avem o însemnare a preotului Grigore Brebeanu, sub a cărui păstorire s-a ridicat acest Lăcaş Sfânt, lăsată pe Mineiul din luna Ianuarie, tipărit la Bucureşti în anul 1852: „În anul 1882 a început a se strânge materialul pentru facerea bisericii, a se aduna bani cu încheierea tuturor actelor, între principele Dimitrie Ştirbei. SS. Preotu Grigore Brebeanu 1882 decembrie 31”.
Pe pisania bisericii pusă în anul 1937 stă scris: „Această Sfântă Biserică cu hramul Sfântul Nicolae s-a zidit din temelie de principele Dimitrie Barbu Ştirbei cu binecuvântarea I.P.S. Mitropolit Calinic. După trecerea vremii, învechindu-se şi rămânând mică pentru cerinţele enoriei, între anii 1934-1939, în timpul a prea înţeleptei păstorii a I.P.S. Mitropolit D.D. Miron, primul Patriarh al României. Prin sârguinţa P.C. Preot V.Z. Petrescu şi a consiliului parohial, cu ajutorul enoriaşilor, a fost complet renovată, mărindu-se şi înfrumuseţându-se cu pictură nouă, redeschizându-se pentru cultul divin în ziua de 3 aprilie 1938”.
Biserica este construită din piatră, cu mortar de var, iar prelungirea din cărămidă. Are formă de cruce. Tavanul este boltit cu patru arcade de susţinere, la tâmplă, având două camere, la stânga şi la dreapta, de formă pătrată. Turla este construită din lemn şi acoperită pe dinafară cu tablă zincată. Acoperişul este din tablă galvanizată.
Biserica a fost pictată iniţial de Sava Henţia dar, între timp, s-a degradat. Actuala pictură a fost executată de pictorul Dimitrie Hornu în anul 1937. Pictura este în stil bizantin cu ulei mat. Ca obiecte de valoare artistică menţionăm: catapetesma, adusă de la biserica Domniţa Bălaşa din Bucureşti şi trei tablouri ale ctitorului, pictate de Sava Henţia, picturi în ulei pe pânză.
În jurul bisericii, la loc de frunte, se situează şcoala primară care a funcţionat o vreme în clopotniţa Bisericii, sub conducerea preotului Grigorie Brebeanu. La această şcoală au urmat cursurile şi copiii din comuna Brebu, dar şi din oraşul Breaza. În curtea Bisericii, se află clopotniţa construită în anul 1939. Vechea clopotniţă menţionată mai sus a fost demolată.
În Biserică nu se află nici un mormânt, preoţii slujitori fiind îngropaţi în curtea bisericii, lângă altarul pe care l-au slujit. Mormintele din curte bisericii sunt în număr de patru. În partea de nord este îngropat preotul Gheorghe Petrescu, fost ctitor al bisericii şi deputat în Marea Adunare Naţională a României. În partea de sud se găsesc trei morminte ale preoţilor slujitori: cel al preotului Grigorie Brebeanu, al familiei preoţilor Iosif şi Andrei Opriş, ajunşi de pe meleagurile Ucei din Făgăraş, iar cel din urmă este al preotului Georgescu Nicolae, fiu al satului.
Din informaţiile pe care le deţinem în prezent, preoţii slujitori ai parohiei noastre au fost: preotul Grigore Brebeanu – sub a cărui păstorire s-a ridicat biserica şi clopotniţa în care a funcţionat şcoala primară, el fiind primul învăţător din comuna Şotrile; preotul Vasile Z. Petrescu – a slujit între anii 1930-1939 iar sub păstorirea lui s-a mărit biserica cu încă şase metri, s-a turnat mozaic, s-a acoperit cu tablă galvanizată şi s-a făcut pictură nouă. În preajma anului 1944 s-au făcut reparaţii de întreţinere şi înfrumuseţare dintre care amintim: canal de aerisire, de jur împrejurul bisericii, pentru îndepărtarea igrasiei, refacerea pereţilor exteriori şi întărirea lor prin adosarea de contraforţi, refacerea acoperişului cu tablă galvanizată pe cele două nişe laterale de la altar, acestea fiind anterior acoperite cu şindrilă. Șirul preoților continuă cu preotul Cristache Dumitrescu (1939-1971), preotul Georgescu Nicolae, fiu al satului (1971-1985), Cârciu Gabriel (1985-1997) și preotul Dima Avram Adrian (1997-prezent)Alte parohii…