Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Secăria – Parohia Buna Vestire

Date despre parohie

Hramul : Buna Vestire

Adresa : Comuna Secăria, Jud. Prahova

Preot paroh : Pr. Ştefan Georgescu

Telefon

E-mailparohia_secaria@yahoo.com

Cod IBAN 

Banca

Istoria ca şi poziţia aşezării au depins în mare măsură de localitatea Comarnic. Vecinii Secăriei sunt munţii Doamnele, Seciul, Gâlmoaia, iar mai la distanţă localităţi cum ar fi: Comarnic, Teşila, sau Şotrile. Nu se cunosc documente mai vechi de 1647 care să ateste vechimea satului, dar este cunoscut din bătrâni că la baza acestei localităţi au stat locuitori din Ardeal, care au găsit aici atât loc bun de păşunat, cât şi adăpost împotriva oricăror prădători. Prima aşezare a acestor români ardeleni este cunoscută ca fiind mai la nord-vest pe valea Floreiului, în locul care astăzi i se spune «bisericuţă».
La recensământul din 1810 este amintită existenţa unei biserici de lemn. Tot din documente aflăm că în anul 1873 slujea la biserica din Secăria Preotul Ioan Buzeţeanu care dă şi o mărturie despre existenţa unei biserici din lemn, de la care păstrase două sfeşnice. Tot din vechime, mai precis 1779, s-a păstrat la biserică şi un vechi clopot. În anul 1907 era construită încă o biserică, cea veche de lemn fiind dărâmată. Preotul Ion Buzeţeanu, venit din Brebu şi păstorind aici peste 50 de ani, începe construirea unei noi biserici pe temelia celei vechi, lucrare desfăşurată între 1907-1913. Biserica este construită în stil sârbesc, are abside laterale şi este acoperită cu tablă galvanizată. În 1920 a fost pictată în tempera de Dimitrie Belizarie, dar din păcate pictura nu a rezistat în timp. Cutremurul din 1940 a determinat pe preotul Gh. Scărlătescu să treacă la refacerea bisericii şi la restaurarea picturii, lucrare continuată şi desăvârşită de actualul Paroh, Ştefan Georgescu.Alte parohii…