Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Provița de Jos – Parohia Drăgăneasa – Sfântul Ioan Botezătorul

Date despre parohie

Hramul : Sfantul Ioan Botezatorul (Soborul Sf. Ioan – 7 ianuarie)

Adresa : Comuna Proviţa de Jos, str. Principala, nr.220, sat Draganeasa

Preot paroh : Pr Cismaru George Laurențiu

E-mail : parohiadraganeasa@gmail.com

Telefon : 0757183070

Cod IBAN : RO37RNCB0069148779460001

Banca: B.C.R. Câmpina

Parohia Drăgăneasa este aşezată într-o depresiune subcarpatică, pe confluenţa râului Drăgăneasa cu Proviţa, la poalele primului zăcământ petrolier descoperit din zonă, „Vârful Drăgănesei”. Reşedinţa parohiei este în satul Drăgăneasa, care-i poartă numele, iar din pisanie aflăm că: „Această Sfântă şi Dumnezeiască Biserică cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul, s-a amenajat din clădirea donată de familia Ioan şi Olga P. Comănescu care s-a transformat în Sfântul lăcaş în 1940, prin strădania Preotului Stănescu originar din Poiana Câmpina şi cu concursul harnicilor şi bunilor enoriaşi, în frunte cu familia Sitaru, sfinţindu-se la 30 martie 1941. Scrie Doamne numele lor în cartea vieţii veşnice!”
Anul în care casa familiei Ioan. P. Comănescu este pusă la dispoziţia credincioşilor este anul 1940, luna mai. Preotul Nicolae Stănescu a avut o contribuţie substanţială la amenajarea casei primită de la familia Comănescu spre a servi drept lăcaş de cult. La 27 octombrie 1945, familia Comănescu donează oficial această casă şi terenul înconjurător Parohiei Drăgăneasa, care astfel ia fiinţă, având lăcaş de cult propriu. Astfel, ctitorii acestei Sfinte Biserici sunt Ioan, Olga şi fiica lor Oltea Comănescu, precum şi preotul Stănescu Nicolae cu familia sa, care au construit din temelie Sfântul Altar şi au condus personal întreaga lucrare.
În anul 1975, clădirea bisericii este supusă unor ample lucrări de consolidare, în urma cărora a căpătat forma sa actuală, în principal datorită faptului că ea fusese construită în anul 1901 şi până la acest moment nu beneficiase de o reparaţie consistentă.
Lucrările au fost executate în timpul păstoririi şi cu binecuvântarea vrednicului de pomenire patriarh Justin, protoiereu al locului fiind Preacucernicul preot Atanasie Stoicescu, iar paroh, preotul Nicolae B. Stănescu, din Poiana Câmpina. Târnosirea Sfântului Lăcaş s-a făcut de Preasfinţitul episcop-vicar Roman Ialomiţeanul, înconjurat de un sobor de preoţi, la 26 august 1984, biserica nefiind pictată la data respectivă.
Preotul Nicolae B. Stănescu a slujit lui Dumnezeu şi oamenilor din satul Drăgăneasa din anul 1940, când a fost numit, până în anul 1993.
Noul preot paroh Botescu Gabriel a făcut demersurile pentru executarea lucrărilor de pictură în tehnică fresco. Lucrarea a început în primăvara anului 1997, dar a fost sistată în acelaşi an, motivul fiind decesul pictorului executant Radu Nicolae. Preotul Botescu Gabriel a slujit în Parohia Drăgăneasa din anul 1993 până în anul 1999.
După venirea noului preot paroh Ciubotaru Cătălin Ionuţ, în anul 1999, noiembrie, s-au început demersurile pentru reluarea lucrările de pictură. Cu binecuvântarea Fericitului întru adormire patriarh Teoctist, în august 2004 s-au reluat efectiv lucrările de pictură şi au fost finalizate în anul 2006, cu contribuţia şi sprijinul credincioşilor şi a unor binevoitori din afara parohiei, pictor executant fiind Savin Constantin. Pe 14 iunie 2009 s-a resfinţit biserica de către Preasfinţitul Episcop Vicar Varsanufie Prahoveanul. Parohia Drăgăneasa deţine şi un complex parohial, format din cancelarie, clopotniţă şi magazie, construite după anul 1975.
În anul 2011, preotul Ciubotaru Cătălin se transferă la parohia Breaza de Jos iar postul de preot paroh rămas vacant este ocupat de tânărul Tănase Marian.


Alte parohii…