Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Poiana Câmpina – Bobolia – Parohia Sfinții Voievozi

Date despre parohie

Hramul : Sfinţii Voievozi

Adresa : Str. Principală, nr. 235, Bobolia, com. Poiana Câmpina, Jud. Prahova

Preot paroh : Pr. Mușat Constantin

Telefon

Cod IBAN RO10 RNCB 0208 0103 6093 0001

Banca: B.C.R. Sucursala Câmpina

În partea de sud-vest a municipiului Câmpina, pe şoseaua Câmpina-Călineşti-Moreni, se află satul Bobolia. La apus este străjuit, pe întreaga sa lungime, de culmea unui deal împădurit şi împânzit de sonde ce extrag din adâncuri aurul negru. Satul Bobolia este scăldat în partea de răsărit de apele râului Prahova. Către miazăzi, la circa 3 km., satul Bobolia se învecinează cu satul Cocorăştii Caplii, iar către e miazănoapte se află comuna Poiana Câmpina.

În satul Bobolia locuiesc aproximativ 970 de suflete şi, din punct de vedere administrativ, acesta aparţine comunei Poiana Câmpina, aşa cum a fost până în anul 1937. În acest an, 1937, prin unirea cu satul Cocorăştii Caplii, dezlipit din comuna Măgureni, satul Bobolia a format o comună, sub denumirea de comuna Cocorăştii Caplii, iar situaţia durat până în anul 1968, când Bobolia a trecut din nou sub administraţia comunei Poiana Câmpina.

Din punct de vedere arhitectonic, biserica este construită din cărămidă, pe temelie de piatră mare de râu, având formă dreptunghiulară, cu absidă circulară în partea dinspre răsărit, specifică locaşurilor de cult ortodoxe. Din datele pe care le deţinem în prezent, biserica a fost puternic avariată în urma cutremurului din 1940, iar lucrările de reparaţii au fost demarate abia în 1950, fiind susţinute financiar doar de enoriaşii din Bobolia şi supravegheate de preotul Mihai Ioan. După finalizarea lucrărilor de consolidare, executarea picturii a fost încredinţată pictorului autorizat Gheorghe Bobuleanu din Bucureşti împreună cu pictorul Tănase Enache din Băneşti, judeţul Prahova. Pictura a fost executată prin tehnica „tempera”, cheltuielile fiind suportate de aceiaşi enoriaşi. Ulterior, în anul 1971, s-au executat alte mici lucrări de reparaţie şi întreţinere, care au vizat refacerea tencuielii exterioare deteriorate şi vopsirea tablei acoperişului.

Printre preoţii atestaţi de documentele aflate în arhiva parohiei Cocorăştii Caplii începând cu anul 1937, acesta reprezentând momentul înfiinţării acestei parohii, menţionăm: Pr. Dirjan Alexandru, 1937-1942; Pr. Zaharia Constantin, 1942-1945; Pr. Sachelarie Teodor, 1946-1947; Pr. Mihai Ioan, 1947-1966; Pr. Tudor Alexandru, 1966-1972 şi Pr. Văcaru Florin 1973-1999.
Din anul 1999 filiala Bobolia a Parohiei Cocorăştii Caplii a devenit Parohia Bobolia, fiind numit paroh preotul Dobre Gheorghe, sub păstorirea căruia s-au început şi se desfăşoară lucrări ample de consolidare şi înfrumuseţare a sfântului lăcaş. S-a refăcut structura de rezistenţă a bisericii, acoperişul, au fost reinstalate clopotele în turlă şi s-a reparat şi consolidat gardul împrejmuitor. Toate acestea se datorează strădaniilor preotului şi credincioşilor, din dorinţa de a păstra şi înfrumuseţa Sfântul Lăcaş, spre Slava lui Dumnezeu şi pioasă aducere aminte a înaintaşilor lor.Alte parohii…