Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Cornu – Mănăstirea Sf. Ioan Ev. şi Sf. Cuv. Eufrosina

Date despre mănăstire

HramulSfântul Ioan Evanghelistul şi Sfânta Cuvioasă Eufrosina

Adresa : Str. Topşenilor nr. 1197, comuna Cornu, , judeţul Prahova

Stareță : Petronia Niță

ProtosingelArsenie Muscalu

Telefon0722390387 in interval luni-vineri 9.00-11.30 si 15.00-16.30, sâmbătă 9.00-11.30

E-mailsfanta.eufrosina@gmail.com

Web : www.manastireasinaia.ro

Cont Lei: RO27 RNCB 0208 1007 4228 0001
Cont Euro: RO 43 RNCB 0208 1007 4228 0004 Swift RNCB ROBU
Cont USD: RO 48 RNCB 0208 1007 4228 0011 Swift RNCB ROBU
Banca: BCR Sucursala Câmpina

Mănăstirea Sfântul Ioan Evanghelistul şi Sfânta Cuvioasă Eufrosina din localitatea Cornu, judeţul Prahova, este construită pe un teren aflat în punctul numit Topşeni – Podişor, de unde, spre sud, se deschide privirii o privelişte încântătoare asupra oraşului Câmpina, iar spre apus, frumuseţea plaiurilor ce împodobesc valea râului Prahova, al cărui curs însoţeşte drumul ce leagă între ele oraşele Bucureşti şi Braşov. Gândul ctitoririi acestei mănăstiri îi aparţine doamnei Aurora Cornu-Cornea, scriitoare de origine română, stabilită în Franţa, la Paris.

După propria mărturie, gândul ctitoririi unei mănăstiri i-a apărut pe neaşteptate, în anul 2002 şi a avut 2 coordonate principale. A fost, mai întâi, dorinţa ca şi plaiurile satului natal să aibă binecuvântarea unui lăcaş sfânt, o mănăstire de monahii, aşa cum Locurile Sfinte – pe care le-a vizitat chiar în acel an şi a căror asemănare cu plaiurile prahovene, mai ales în ceea ce priveşte zona centrală a Galileii, a uimit-o – au avut parte de binecuvântarea prezenţei Domnului Iisus Însuşi. A fost, apoi, dorinţa de a nu înstrăina din zestrea satului natal averea părinţilor, ci de a i-o redărui sub această formă: o mănăstire ctitorită în amintirea părinţilor Gheorghe şi Eufrosina Chiţu-Burchiu şi a soţului Aurel Cornea.
Înfăţişând gândul său chiriarhului locului din vremea aceea, patriarhul Teoctist, acesta l-a pecetluit cu Înalta binecuvântare arhierească, iar în anul 2003, la 30 septembrie, Consiliul Local Cornu atribuia Arhiepiscopiei Bucureştilor în folosinţă gratuită, terenul pe care au început să se desfăşoare lucrările de construcţie ale mănăstirii.

Greutăţile legate de amenajarea terenului şi de construirea drumului de acces au fost înfrânte cu răbdare, cu credinţă şi cu statornicia celui ce ştie că Dumnezeu i-a încredinţat o misiune. Aceste greutăţi au fost purtate mai ales de către domnii Adrian şi Paul Daniel Horja, nepoţii doamnei Aurora Cornea, de către domnul primar al comunei Cornu, Cornel Nanuşi, de către domnul Radu Oatu, patronul firmei de construcţii Apolodor, care au arătat multă dăruire şi devotament pentru ridicarea unei mănăstiri în localitatea Cornu.

Lucrările efective de construcţie au început în anul 2006, până în primăvara anului 2008 construindu-se o biserică provizorie şi un corp de chilii. Din luna aprilie a anului 2008, cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel, cel care a pus mănăstirea sub ocrotirea Sfântului Ioan Evanghelistul, viaţa mănăstirească şi-a început cursul ei cu o obşte formată din 10 vieţuitori: maica stareţă Parascheva Bîgu, Părintele duhovnic Arsenie Muscalu şi 8 surori, toate cu studii superioare, doritoare să-şi închine viaţa slujirii lui Dumnezeu, pe calea sfintei ascultări monahale.

Hramul principal al mănăstirii este 8 mai, zi în care biserica prăznuieşte minunile săvârşite, după slăvita lui adormire, la mormântul Sfântului Ioan Evanghelistul, pentru toţi cei care au căutat cu credinţă, tămăduire de neputinţele lor sufleteşti şi trupeşti prin rugăciunile ucenicului iubit al Mântuitorului. Al doilea hram al mănăstirii, datorat evlaviei ctitorilor ei, este pe 25 septembrie, când este prăznuită Sfânta cuvioasă Eufrosina.

Având în minte gândul Preafericitului Părinte Daniel, care a pus mănăstirea sub ocrotirea Sfântului Ioan Evanghelistul, vestitorul descoperirii dumnezeieşti, al celei mai adânci cunoaşteri a lui Dumnezeu care ”dragoste este” (I Ioan 4, 8) şi gândul ctitorului mănăstirii, care a dorit pentru intelectualii însetaţi de Dumnezeu un loc de meditaţie şi rugăciune, obştea mănăstirii trăieşte în nădejdea sporirii în cunoaşterea lui Dumnezeu şi în iubirea arătată prin slujirea celor care caută o oază de linişte, de îmbogăţire în apropierea de Dumnezeu şi de bună aşezare sufletească în mijlocul multor tulburări care au cuprins lumea noastră.
Pentru aceasta, cu smerenie, cerem sprijinul şi rugăciunile tuturor iubitorilor de Dumnezeu, de dreaptă credinţă şi de bună vieţuire creştinească.Alte parohii…

Brebu – Mănăstirea Brebu

Brebu – Mănăstirea Brebu

Date despre mănăstire Hramul : Sfinții Arhangheli Adresa : Aleea Casa Domnească nr.3, Sat Brebu Mânăstirei Comuna...