Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Măgureni – Parohia Sfânta Treime

Date despre parohie

Hramul : Sfânta Treime,

Adresa : Comuna Măgureni, Jud. Prahova

Preot paroh : Pr. Alexandru Şchiopu

Telefon

Cod IBAN RO93 RNCB 0208 0099 7224 0001

Banca: B.C.R. Sucursala Câmpina

Biserica „Sfânta Treime” din comuna Măgureni, judeţul Prahova, a fost ridicată ca paraclis, pe latura de est a casei Cantacuzinilor din Măgureni, descendenţi direcţi ai postelnicului Constantin Cantacuzino şi ai soţiei sale, doamna Elina, fata lui Radu Şerban Vodă, ale căror moşii se aflau în imediata apropiere, la Filipeşti şi Mărgineni.
În 1660, sub domnia lui Grigoraşcu Ghica Vodă, postelnicul Constantin Cantacuzino cade la învoială cu patriarhul Paisie al Ierusalimului ca să facă schimb de moşie cu Patriarhia, care ţinea „ocină în satul Măgureni de pe apa Proviţei” şi care anterior aparţinuse lui Gheorghe Spătarul şi jupânesei Neacşa şi care o închinase la Sfântul Mormânt.
În schimbul satului Călineşti, postelnicul primeşte Măgurenii, prin această măsură el căutând să gospodărească pe fiul său cel mare Drăghici, contribuind chiar la zidirea caselor, după cum ne spune Doamna Elina: „Făcutu-i-au satul mieu câştig bun, cu care câştig şi-a făcut sate, moşii, ţigani şi case de piatră la Măgureni”.
După moartea lui Drăghici, grija moşiei rămâne pe seama soţiei sale Păuna şi a fiului său cel mare Pârvu Cantacuzino Măgureanu, care termină de ridicat casa şi construieşte biserica pe latura de răsărit a curţii, sub domnia lui Antonie Vodă.
După moartea lui Pârvu Cantacuzino, moştenitor al „ocinei şi caselor din Măgureni”, rămâne fratele său Şerban în „devălmăşie cu fii Pârvului Măgureanu, după ce toţi ceilalţi fii ai lui Drăghici, muriseră tineri”.
Şerban Măgureanu termină definitiv curtea Măgurenilor şi zugrăveşte biserica, aducând în zonă pe renumitul pictor Pârvu Mutu, care petrece peste 20 de ani în preajma acestei mari familii de boieri, trecând pe rând de la o ctitorie la alta.
Pictura bisericii din Măgureni a fost executată la anul 1694, la 2 ani după zugrăvirea bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Filipeştii de Pădure, în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu.
La 1838 un puternic cutremur distruge bolţile şi părţile superioare ale bisericii, care sunt refăcute din nou de marele logofăt Constantin Cantacuzino, moştenitorul moşiei, iar la anul 1925 acestea sunt pictate de Dumitru Norocea din Curtea de Argeş.
La parohia ”Sfânta Treime” Măgureni au slujit preoți vrednici care s-au străduit să mențină vie credința creștinilor pe care i-au păstorit și în același timp să se îngrijească de buna chivernisire a bisericii. Astfel, la finele secolului al XIX-lea este cunoscut părintele Constantin Bobârnac (1897-1916) căruia îi urmează părintele Alexandru Popescu (1916-1924) și părintele Ioan Oprea (1924-1943). Părintele Oprea reușește să construiască în anul 1936, lângă Sfânta Biserică, o frumoasă casă parohială care este locuită și astăzi.
În anul 1943, după constituirea unei filii în Satul Banului care ținea de parohia Sfânta Treime, este numit în postul doi părintele Dumitru Stoian care, după pensionarea preotului Ioan Oprea, se va transfera la parohia Sfânta Treime. După pensionarea preotului Dumitru Stoian, în anul 1993, a fost numit prin transfer de la parohia română din Sofia-Bulgaria, părintele Alexandru Șchiopu (1993-prezent).
În timpul slujirii sale s-a reparat integral casa parohială și s-a construit o casă praznicală. Cimitirul parohial s-a mărit cu 3200 mp iar paraclisul din cimitir a suferit reparații capitale. În anul 2006, la sărbătorirea celui de-al doilea hram al bisericii, ”Sfântul Apostol Andrei”, a slujit Sfânta Liturghie, Preasfințitul Episcop Vicar Sebastian Ilfoveanul, însoțit de Preacucernicul preot protoiereu Costică Dumitru și înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
În anul 2009, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, prin desprinderea a 360 de familii din parohia Sfânta Treime, pe teritoriul satului Lunca Prahovei se va înființa o nouă parohie cu hramurile ”Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Ierarh Iachint de Vicina” unde este numit părintele Dumitru Cătălin.Alte parohii…