Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Scurt istoric al Protoieriei

Protoieria Câmpina, Judeţul Prahova, exista în perioada interbelică sub denumirea de Circumscripţia II Prahova, cu sediul la Breaza, în casa parohială a bisericii „Schimbarea la Faţă”, protopop fiind părintele iconom Vasile Opriş.
Legea nr. 5/07.09.1950 a înlocuit vechea împărţire administrativă a ţării şi teritoriul s-a organizat pe regiuni şi raioane. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea din 03-05.10.1950, a procedat la o nouă arondare a Eparhiilor potrivit noii împărţiri administrativ-teritoriale de stat. La 01.01.1951, Protoieriile s-au organizat la nivel de raioane şi se reorganizează Protoieria Câmpina cu sediul în oraşul Câmpina, la Parohia Adormirea Maicii Domnului, protoiereu fiind preotul Nicolae Georgescu.
În perioada 1964-1965, funcţia de protoiereu a fost deţinută de părintele Vasile Hăisan, iar din 1965 până în 1977, concomitent cu stabilirea sediului Protoieriei la biserica „Sfântul Nicolae” din cartierul Slobozia al oraşului Câmpina, îl aflăm în postul de protoiereu pe părintele Mihai Ioan.
Prin Legea nr. 2 din 16.02.1968 s-a înfăptuit o nouă reorganizare administrativ-teritorială a României pe sistemul tradiţional românesc al judeţelor, fapt ce a atras după sine o redistribuire a unităţilor bisericeşti. În judeţul Prahova s-au reorganizat astfel trei protoierii cu sediile la Ploieşti, Câmpina şi Vălenii de Munte. Cu acest prilej, Protoieriei Câmpina i-au fost arondate 75 de parohii şi Sfânta Mănăstire Sinaia cu Schiturile: Crasna, Peşterea Ialomicioarei şi Bunea.
După cutremurul din 4 martie 1977, sediul protoieriei s-a stabilit temporar în casa parohială a parohiei „Sfânta Treime” din Câmpina, protoiereu fiind Athanasie Stoicescu. În 1978 pe temeiul nr. 5252/29 dec. 1978 al Sfintei Arhiepiscopii şi cu aprobarea Departamentului Cultelor, s-a cumpărat imobilul din strada Plevnei nr. 23 pentru a fi sediul definitiv al Protoieriei Câmpina.

Din 1985 până la sfârșitul anului 2014, conducătorul Protoieriei Câmpina a fost părintele Dumitru Costică. În această ultimă perioadă, Protoieria Câmpina a crescut cu 17 parohii nou înfiinţate. În anul 2008, reorganizarea protoieriilor din judeţul Prahova, a determinat micşorarea Protoieriei Câmpina la numărul de 81 de parohii, 7 capele, 4 mănăstiri şi un schit. Acestea sunt situate în bazinul râului Prahova, de la Azuga în partea de nord a judeţului, până la comuna Măneşti. Este o zonă geografică care cuprinde forme de relief variate: munte, deal şi câmpie; cu o istorie bogată aşa cum o arată scurta prezentare monografică a fiecărei parohii.

În perioada 2009-2011, în cadrul Protoieriei Câmpina s-au înfiinţat 6 parohii noi, astfel: Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Ştefan cel Mare, în Câmpina, Lunca Prahovei, Ţipăreşti, Podul Cheii, Azuga II şi Zamora Buşteni, numărul parohiilor ajungând astfel la 87.
Din perspectiva vechimii locaşurilor de cult din Protoieria Câmpina, un loc aparte îl ocupă ctitoriile voievodale ale lui Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu de la Brebu şi cele cantacuzine de la Mănăstirea Sinaia, Schitul Lespezi, Filipeşti de Pădure, Călineşti, Măgureni şi Poiana Câmpina.

De la începutul anului 2015 conducătorul Protoieriei Câmpina este Pr. Grigore Melnic.

Parohiile şi capelele din cuprinsul Protoieriei Câmpina sunt următoarele:

Parohii: Adormirea Maicii Domnului, Câmpina; Sfântul Mucenic Dimitrie, Câmpina; Sfântul Nicolae, Câmpina; Sfânta Treime, Câmpina; Sfinţii Voievozi, Câmpina; Naşterea Maicii Domnului, Câmpina; Adormirea Maicii Domnului, Poiana Câmpina; Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Ştefan cel Mare, Câmpina; Sfinţii Voievozi, Bobolia; Sfânta Treime, Azuga; Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Serafim de Sarov, Băicoi; Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Băicoi I; Sfântul Nicolae şi Sfântul Ilie, Băicoi II; Sfinţii Voievozi, Dâmbu; Sfântul Nicolae, Lilieşti; Naşterea Domnului, Tufeni I; Naşterea Maicii Domnului, Tufeni II DN1; Duminica Tuturor Sfinţilor, Ţintea; Adormirea Maicii Domnului, Breaza; Sfântul Gheorghe, Breaza de Jos; Sfântul Nicolae, Breaza de Sus I; Schimbarea la Faţă, Breaza de Sus II; Sfântul Prooroc Ilie, Nistoreşti; Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, Podul Vadului; Naşterea Maicii Domnului, Buşteni; Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Poiana Ţapului; Sfântul Nicolae, Comarnic; Naşterea Maicii Domnului, Ghioşeşti; Sfântul Gheorghe, Poiana Comarnic; Sfânta Treime, Schit Lespezi; Sfântul Prooroc Ilie, Sinaia; Sfântul Apostol Andrei, Sinaia; Adormirea Maicii Domnului, Ocina; Adormirea Maicii Domnului, Băneşti; Sfinţii Voievozi, Urleta; Sfinţii Voievozi, Brebu I; Sfântul Mucenic Dimitrie, Podul Cheii; Naşterea Maicii Domnului, Brebu II; Sfânta Treime, Pietriceaua; Cuvioasa Parascheva, Cornu de Jos; Înălţarea Domnului, Cornu de Sus; Sfinţii Trei Ierarhi, Filipeştii de Pădure; Sfântul Nicolae, Diţeşti; Sfânta Varvara, Sat Minieri; Adormirea Maicii Domnului, Filipeştii de Târg; Sfântul Gheorghe, Brătăşanca; Adormirea Maicii Domnului, Mărgineni; Sfânta Treime şi Adormirea Maicii Domnului, Floreşti; Adormirea Maicii Domnului, Călineşti; Sfânta Treime, Măgureni; Sfântul Ioan Botezătorul, Satul Banului; Sfântul Dimitrie şi Sfântul Nicolae, Cocorăştii Caplii; Sfântul Nicolae, Proviţa de Jos; Sfântul Ioan Botezătorul, Drăgăneasa; Adormirea Maicii Domnului, Proviţa de Sus; Sfântul Andrei, Izvorul; Sfântul Nicolae, Scorţeni; Adormirea Maicii Domnului, Bordenii Mari; Sfinţii Arhangheli, Bordenii Mici; Sfântul Gheorghe, Mislea; Buna Vestire, Secăria; Sfântul Nicolae, Şotrile; Sfântul Pantelimon, Lunca Mare; Sfântul Nicolae, Talea; Sfinţii Voievozi, Telega I; Buna Vestire, Telega II; Sfântul Nicolae, Telega Vale; Sfântul Ştefan, Buştenari; Sfinţii Voievozi, Meliceşti; Adormirea Maicii Domnului, Teşila I; Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Teşila II; Sfinţii Voievozi, Trăisteni; Zamora; Azuga II; Lunca Prahovei; Ţipăreşti.

Capele: Capela Spitalului Municipal Câmpina; Capela Spitalului Voila; Capela Spitalului de Ortopedie Azuga; Capela Colegiului Militar ”Dimitrie Cantemir” Breaza; Biserica Penitenciarului Târgşor; Capela CPPCJM Sinaia; Capela Şcolii de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina.

Mănăstiri: Sinaia, ”Înălţarea Sfintei Cruci-Caraiman” Buşteni, ”Sfânta Treime” Buşteni, ”Sfântul Ioan Evanghelistul” Cornu

Activităţi social-filantropice
Pe lângă activităţile social-filantropice şi culturale desfăşurate de parohii, Protoieria Câmpina desfăşoară activităţi social-filantropice şi culturale în parteneriat cu parohiile, unităţi şcolare şi primării. Dintre acestea amintim: programul ”Masa Bucuriei”; protocolul de colaborare cu Centrul de Plasament din cadrul complexului de servicii ”Sfânta Filofteia – Speranţă pentru copii”, prin care se urmăreşte o dezvoltare corectă a copiilor aflaţi în Centru, din punct de vedere religios-moral şi social; programul ”Crăciunul copiilor”, ce se adresează copiilor instituţionalizaţi; parteneriatele cu Penitenciarul Târgşor, ”Fiul rătăcit”, prin care se acordă consiliere duhovnicească persoanelor private de libertate, aflate în Penitenciar; ”Covorul”, prin care se urmăreşte organizarea şi dotarea unui atelier de ţesut covoare pentru diversificarea activităţilor; ”Şi nouă ne pasă”, program ce urmăreşte catehizarea deţinutelor şi ”Semenul nostru”, în cadrul căruia se organizează pelerinaje la biserici şi mănăstiri.

În ceea ce priveşte sectorul cultural-educativ, Protoieria Câmpina a dezvoltat un parteneriat educaţional numit ”Educaţia prin credinţă”, împreună cu Colegiul Constantin Istrati, urmărindu-se astfel educarea elevilor în spiritul virtuţilor creştine şi cultivarea unui comportament moral-religios, alături de proiectele Patriarhiei Române ”Alege Şcoala” şi ”Hristos împărtăşit copiilor”.