Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Capela militară „Sf. M. Mucenic Dimitrie Izv. de Mir” şi „Sf. Ilie Tesviteanul” a Col. Mil. Dimitrie Cantemir – Breaza

Date despre capelă

HramulSfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir şi Sfântul Prooroc Ilie
Tesviteanul

Adresa

Preot : Dumitru Ion Adrian

Telefon : 0732678957

Începutul Paraclisului cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir şi Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul a fost făcut odată cu încadrarea postului de preot militar vacant de la Colegiul Militar din Breaza. Astfel, în luna februarie a anului 2004, preotul Bogdan Ivana şi-a început aici activitatea ca preot de garnizoană. Ca spaţiu liturgic a fost destinat fostul cabinet de religie, situat în pavilionul Învăţământ. Pentru început, o catapeteasmă din lemn şi pal despărţea altarul improvizat de restul capelei. În perioada imediat următoare, sub atenta purtare de grijă a Preasfinţitului Varsanufie Prahoveanul, noul lăcaş de cult a fost înzestrat cu toate cele trebuincioase, astfel încât să fie posibilă oficierea Sfintei Liturghii, duminica, pentru elevii colegiului.
În toamna anului 2005, noul comandant al Colegiului a încurajat iniţiativa construirii unei biserici de lemn în incinta instituţiei, iar un fost elev al colegiului, domnul Ovidiu Tender, s-a oferit să doneze banii necesari. Cu sprijinul Preacucernicului Părinte Protoiereu Dumitru Costică, s-a obţinut Înalta Binecuvântare, a vrednicului de pomenire patriarh Teoctist, pentru noua biserică, însă Ministerul Apărării Naţionale a dat aviz negativ.
Drept urmare, s-a hotărât reamenajarea capelei colegiului, care urma să fie pictată şi înzestrată cu noi obiecte de cult.
În luna martie a anului 2006 a fost începută pictura capelei militare, echipa de pictori fiind condusă de pictorul Cezar Ivana, şi el fost absolvent al Colegiului. Osteneala pictorilor a durat până în luna octombrie, timp în care au fost procurate toate cele necesare slujirii, prin jertfa domnului Ovidiu Tender, care a donat şi banii necesari materialelor pentru pictură. Pictura în sine constituie donaţia familiei Ivana.
La data de 11 noiembrie 2006, a fost oficiată sfinţirea capelei militare cu participarea Preacucernicului Părinte Inspector Nicolae Puşcaş din cadrul Sectorului Social al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi a reprezentantului Secţiei de Asistenţă Religioasă din Statul Major General, Preacucernicul Părinte Valentin Lazăr, în prezenţa unei numeroase asistenţe compusă din comanda colegiului, cadre militare, profesori şi elevi. La această măreaţă sărbătoare au fost prezenţi şi ctitorii sfântului lăcaş.
În prezent, în paraclisul Colegiului se săvârşesc sfintele slujbe atât duminica cât şi în zilele de sărbătoare, pe întreaga perioadă a anului şcolar, oficiate de preotul Dumitru Ion Adrian, numit în anul 2011, slujirea fiind condiţionată de prezenţa elevilor militari.
Deşi scurtă, istoria capelei militare de la Breaza este vie şi prezenţa ei repară în parte o nedreptate făcută de regimul comunist care, în 1948, a făcut să dispară bisericuţa de lemn situată atunci în perimetrul actual al Colegiului, şi care a fost adusă din Borşa Maramureşului, datând din secolul al XVII-lea. Ea a deservit iniţial „Straja Ţării”, o organizaţie pentru tineret înfiinţată de regele Carol al II-lea în 1934. În 1951 ea a fost dezmembrată şi mutată, la solicitarea organelor de Stat şi Partid, în momentul deschiderii Liceului Militar. A fost dusă în satul Cermegeşti, com. Suieşti, jud. Vâlcea, localitatea natală a patriarhului Justinian.Alte parohii…