Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Câmpina – Parohia Naștera Maicii Domnului

Date despre parohie

Hramul : Naşterea Maicii Domnului

Adresa : Str. Drumul Taberei, 105600, Câmpina, Prahova

Preot paroh : Pr. Nicolae Radu

Telefon0244376017

Web : www. parohiavoila.ro

Cod IBAN RO75 RNCB 0208 0099 6872 0001

Banca: B.C.R. Sucursala Câmpina

Parohia este situată în partea de nord a municipiului Câmpina în cartierul Voila, pe drumul ce duce spre barajul Paltinu. Biserica parohială se află pe Drumul Taberei, drum ce merge spre zona de agrement Fântâna cu cireşi. Cartierul Voila are o istorie care nu începe foarte departe. Oamenii vorbesc despre cele câteva case din Broaşte şi despre dealurile pline de mărăcini. Tot ei pomenesc despre restricţiile anilor ’70-’80 când nimic nu se mai construia iar toate casele erau vizate pentru demolare astfel încât ferma de meri să acopere în întregime colina atât de însorită.

Parohia este printre cele mai tinere din Protopopiatul Câmpina şi cuprinde 411 gospodării.
Iniţial s-a intenţionat amenajarea unei capele de cimitir, ceea ce explică lipsa unei linii arhitectonice deosebite. S-a început construcţia bisericii în anul 1996, de către un restrâns comitet de initiativă, pe cei 4500 m2 de teren concesionaţi de către Parohia Sfinţii Voievozi din Câmpina – parohie mamă – preot Paroh fiind Sebastian Buchiu.

Având binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, cu prilejul sărbătoririi Sfântului Andrei, în anul 1998, a fost târnosită de către Preasfinţitul episcop-vicar Teodosie Snagoveanul, împreună cu Preacucernicul Părinte Protoiereu Dumitru Costică şi un sobor de preoţi. În momentul sfinţirii, biserica era tencuită la interior şi exterior, urmând să fie urmate demersurile pentru pictarea ei.

În februarie 1999 a fost numit părintele Radu Nicolae, primul preot paroh al parohiei nou înfiinţate, găsind în jurul bisericii nou construite un cerc deosebit de credincioşi. La scurtă vreme, o familie de buni creştini din Câmpina, familia Grigorescu Nicolae şi Georgeta, a donat parohiei 3000 m2 de teren în extavilanul Municipiului Câmpina, deţinut dintr-o moştenire de familie. În urma unui schimb cu Primăria, parohia a obţinut 1525 m2 în cartierul Voila, pe strada Drumul Taberei, unde în perioada 2000-2007 s-au construit casa, biblioteca şi biroul parohial.

În 1999 s-au executat lucrările de finisaj exterior la biserică, iar în ianuarie 2000 a fost introdus sistemul de încălzire centrală. Aceasta a permis pictorilor Petrescu Horia-Traian şi Dinu, să finalizeze zugrăvirea bisericii în tehnica fresco, lucrarea extinzându-se până în toamna anului 2001. Icoanele catapetesmei bisericii au fost pictate pe lemn de Doamna Rita Aldea, ele fiind donate de către Profesorul dr. Gheorghe Lepădatu.

În curtea bisericii se află cimitirul parohial şi clopotniţa. În anul 2006, cu ajutorul Primăriei şi al Consiliului Local Câmpina, a fost iniţiat un proiect de extindere a clopotniţei. Lucrarea a fost finalizată un an mai târziu, astfel încât în prezent parohia administrează un aşezământ social utilat modern cu toate dotările necesare.

Negreşit, toate acestea au fost posibile prin implicarea activă a vrednicilor enoriaşi care şi-au exprimat dragostea faţă de Dumnezeu în cel mai concret mod: rugăciune şi jertfă.

Activităţi social-filantropice

În prezent, parohia este iniţiatoarea unui amplu proiect social aflat în desfăşurare, care are în vedere situaţia celor vârstnici. Este vorba de aşezământul social Speranţa Seniorilor ce se va construi pe cei 11.375 m2 de teren, pe care parohia i-a primit în administrare de la autorităţile locale la data de 24 octombrie 2007.Alte parohii…