Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Bușteni – Parohia Zamora

Date despre parohie

Hramul : Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Adresa : Str. Zamorei, nr.1, oraşul Bușteni, Jud. Prahova

Preot paroh : Pr. Barbu Iulian

Telefon0729244271

E-mail : parohiazamora@gmail.com

Web : www.parohiaortodoxazamorabusteni.ro

Cod IBAN RO30 RNCB 0209 1310 6264 0001

Banca: B.C.R Sucursala Sinaia

Acest sfânt lăcaş a fost construit în perioada 1935-1936 de către Gheorghe Grigore Cantacuzino şi familia sa în localitatea Buşteni, cartier Zamora, pe unul din domeniile cantacuzinilor, ”spre a servi loc de închinăciune şi de implorarea milei şi ajutorului Lui Dumnezeu pentru familia sa şi ostenitorii săi. Acest lăcaş reconstruit din bârne de lemn în stil maramureşan la anii mai sus amintiţi, potrivit din vechile arhive datează încă din anii 1800 şi a fost sfinţit în anul mântuirii 1936, septembrie 13 fiind închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruinţă.”
Până în anul 1948 a servit ca biserică parohială pentru credincioşii din zonă şi pentru descendenţii familiei ctitorilor.
În perioada 1948 – 1994 oficierea slujbelor a fost întreruptă. Pe domeniul desfiinţat s-a organizat sanatoriul T.B.C.
Conducerea Ministerului de Interne al României a purces la refacerea integrală a bisericii pentru a o reda cultului şi a servi ca lăcaş de închinăciune tuturor ce vor trece sau vor poposi pe aceste meleaguri de cultură, evlavie şi credinţă strămoşească şi românească. Astfel, biserica a fost mărită și ridicată pe o temelie nouă de piatră refăcută în acelaşi loc şi cu acelaşi plan, acoperită cu şindrilă, revopsită şi dotată cu obiectele necesare de cult, cheltuielile fiind suportate de Ministerului de Interne și de credincioși, prin purtarea de grijă a preacucernicului părinte Benone Tănase.
Slujba de târnosire a avut loc în ziua de 29 mai, anul mântuirii 1994, în timpul arhipăstoriri vrednicului de pomenire patriarh Teoctist, fiind săvârșită de Preasfinţitul episcop Teodosie Snagoveanul, pe atunci Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi. Din partea autorităţilor a fost de faţă Ministrul de Interne Ioan Doru Tărăcilă.
Primul preot slujitor al acestei biserici, după 1990, a fost părintele Benone Tănase care a funcţionat în cadrul Sanatoiului T.B.C. al Ministerului de Interne din anul 1994 până în anul 2005.
Din anul 2005 a slujit părintele Ioan Cătănescu, Administratorul Casei de odihnă a preoților din Buşteni.
Din anul 2009 luna mai, din ordinul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor şi cu binecuvântarea Prefericitului părinte patriarh Daniel, biserica a fost deservită de preoţii din Buşteni, Dincă Niculae şi Barbu Iulian.
Din anul 2010 luna mai, prin desprindere de parohia ”Nașterea Maicii Domnului”din Bușteni, se înființează parohia Zamora, având ca și biserică parohială această capelă, unde este numit paroh preotul Barbu Iulian care are în proiect construirea unei noi biserici în zona limitrofă castelului Cantacuzino. Noua biserică va avea ca protector pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.
În prezent se efectuează demersuri pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare construirii noii biserici, valoarea construcției fiind de aproxomativ 500.000 de euro.


Alte parohii…