Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Breaza – Parohia Nistorești – Parohia Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

Date despre parohie

Hramul : Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul

Adresa : Str. Mureşului, Sat Nistoreşti,Oraş Breaza, Jud. Prahova

Preot paroh : Pr. Marius Dorel Dîrstaru

Telefon0726273642

E-mail : dirstarudorel@yahoo.com

Cod IBAN RO80 CECE PH02 36RO N016 1858

Banca: CEC Bank Sucursala Câmpina

Pe frumoasele meleaguri ale Văii Prahovei, la aproximativ 100 Km. de Bucureşti se află Biserica parohială cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Nistoreşti.

Istoria ridicării edificiului începe în anul 1938 când, prin efortul locuitorilor din cartierele Nistoreşti şi Frăsinet din comuna Breaza, la îndemnul învăţătorului Ioan Vlaicu, care a cedat un lot din proprietatea şcolii, s-au început lucrările. La intervenţia învăţătorului şi a primarului comunei Breaza, marele actor Ion Manolescu s-a implicat activ în sprijinirea lucrărilor. Astfel, în anul 1940 ia fiinţă parohia Nistoreşti, deservită de preotul Constantin Opriş, prin strădania căruia se continuă lucrările propriu-zise de construcţie a bisericii. Prin contribuţia şi munca enoriaşilor, sfântul locaş este terminat în anul 1945, în luna iulie a aceluiaşi an fiind sfinţit, cu acest prilej primind hramul Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul.

În anul 1974, preot fiind părintele Cristache Dumitrescu, s-a început pictarea Bisericii în frescă, de către pictorul Gheorghe Vasilescu Popa. Tot în acest an s-a pictat turla, iar în anul 1975 altarul şi absidele Bisericii.
Deoarece în primăvara anului 1976 pictorul Gheorghe Vasilescu Popa a decedat, activitatea a fost continuată de către pictoriţa Elena Vasilescu, fiica decedatului.
Pictarea Bisericii în interior s-a terminat în anul 1977. Pe faţada intrării în biserică, de o parte şi de alta, sunt pictaţi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, iar în centru icoana în medalion a patronului Bisericii, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. Exteriorul a fost finalizat în anul 1978.
Biserica are o arhitectură simplă fiind bine proporţionată ca dimensiune şi acustică foarte bună. Este în formă de cruce, construită din cărămidă, având o singură turlă acoperită cu tablă.
Obiecte de valoare istorică sau documentară nu există.
În anul 1988, luna decembrie, a fost numit preot paroh Ion Spurcaciu. Din anul 2007 s-a înfiinţat postul II de preot, fiind numit tânărul Dîrstaru I. Marius Dorel, fiu al parohiei, care ocupă postul de preot paroh din anul 2011, după decesul părintelui Spurcaciu Ion.


Alte parohii…