Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Breaza – Parohia Breaza de Jos – Sfântul Gheorghe

Date despre parohie

Hramul : Sfântul Gheorghe

Adresa : Str. Sunătorii, nr. 6, Breaza, 105400, Jud. Prahova

Preot paroh : Pr. Dinu Cosmin Victor

Telefon : o737125080

E-mail : cosminvictordinu@yahoo.com

Preot coslujitor : Pr Clinci Marius Ștefănel

Telefon : o726216565

E-mail : mariusstefanelclinci@yahoo.com

Cod IBAN RO64 RNCB 3910 0000 5616 0001

Banca: B.C.R. Sucursala Câmpina

Biserica din Breaza de Jos se găseşte în centrul localităţii Breaza, la intersecţia străzilor Col. Popovici şi Sunătorii. Potrivit textului pisaniei, aflăm că „această Sfântă şi Dumnezeiască Biserică, ce se prăznuieşte hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, adougându-se şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, s-au zidit din temelie în zilele lui Grigore Dimitrie Ghica Voievod cu osteneala şi cheltuiala dumnealui slugerul Nicolae Saegiu şi împodobită prin alergarea părintelui Popa Stoica duhovnicul leat 1830, iulie 23”. Tradiţia spune că în pridvorul bisericii au fost îngropaţi, în jurul anului 1831, preotul ctitor Stoica, împreună cu soţia sa, Stanca prezbitera.
Biserica este construită în formă de corabie, având catapeteasma de zid. Naosul este despărţit de pronaos prin coloane de zid. Tinda este adăugată ulterior. Biserica este ridicată din cărămidă, grosimea zidului fiind de 0,80 m. Fundaţia a fost executată din bucăţi de cărămidă, cu blocuri de piatră. În 1990 acesteia i s-a făcut o subzidire. În acelaşi timp s-au consolidat pereţii în exterior prin stâlpi de rezistenţă la bază şi la cornişă. Tot atunci s-a refăcut şi acoperişul cu şindrilă. Bolta a fost făcută din nuiele de alun, tencuială de var şi câlţi.
Pictura a fost realizată în tempera în anul 1884 de către pictorul Radu Vintilescu şi se mai păstrează parţial în pridvorul bisericii. Fiind deteriorată de curgerea vremii, în anul 1963 pictura a fost restaurată parţial de către pictorul Constantin Călinescu, lucrarea limitându-se numai la altar, catapeteasmă şi partea de jos a pereţilor din naos.
Urmare cutremurului din 1940 zidurile bisericii au suferit avarii la pereţii din Sfântul Altar care ulterior au fost consolidaţi cu bare de oţel. Cutremurul din 1977 a afectat din nou biserica, provocând fisuri în pereţi. Cutremurele ulterioare, din 1986 şi 1990, au produs şi alte stricăciuni locaşului de cult, din tavanul bisericii desprinzându-se bucăţi de tencuială, impunând refacerea lui. În urma consolidării din 1990 aceste probleme au fost remediate.
Clopotniţa a fost iniţial amenajată în turla bisericii. Constatându-se că dăunează structurii de rezistenţă a lăcaşului, din iniţiativa enoriaşilor, s-a construit o nouă clopotniţă, lângă biserică, având structură din lemn de stejar, îmbrăcată cu scândură, pe temelie de beton şi acoperită cu şindrilă. În 1990 clopotniţa a fost acoperită din nou cu şindrilă, în prezent fiind în stare bună.
În anul 2005 s-a înaintat documentaţia pentru construirea unei noi clopotniţe şi a unei trapeze. În prezent, biserica impune refacerea integrală a picturii, precum şi a clopotniţei.
Biserica are în administrare două cimitire, acestea fiind în stare bună.
În perioada 1987-2011, respectiv 2003-2011 au slujit la această parohie preoţii Catea Ioan şi Negoiţă Ciprian.
În prezent, sfântul lăcaş este deservit de preotul paroh Dinu Cosmin Victor şi de preotul Ciubotaru Cătălin Ionuţ, începând cu 1 aprilie 2011.

Activităţi social-filantropice

Parohia noastră sprijină periodic familiile nevoiaşe de pe teritoriul ei, precum şi alte familii care participă la sfintele slujbe în biserică şi se află în dificultate. De asemenea, se organizează, la anumite intervale de timp, pelerinaje la mănăstiri.
Din anul 2008, Parohia Sfântul Gheorghe este implicată activ, prin Protoieria Câmpina, în trei programe sociale: Semenul nostru, Covorul şi Nouă ne pasă.


Alte parohii…