Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Băicoi – Parohia Liliești – Sfânta Treime și Sfântul Nicolae

Date despre parohie

Hramul : Sfântul Nicolae şi Sfânta Treime

Adresa : Strada Nuferilor, nr.14, Oraş Băicoi, cartier Liliești, Jud. Prahova

Preot paroh : Pr. Sinca Constantin

Telefon : o726379595

E-mail : costinsinca@gmail.com

Preot coslujitor : Pr. Grigore Marius 

Telefon : 0732611839

Cod IBAN 

Banca

Parohia Lilieşti a luat fiinţă în anul 1910, prin dezlipirea de la Parohia Ţintea, unde până atunci figurase ca filială.

Actuala biserică datează din anul 1834, precum reiese din pisania scrisă în piatră cu caractere chirilice deasupra uşii de la intrare: „Această sfântă şi dumnezeiască biserică s-a zidit din temelie de dumnealor jupâni: Ion Stroilescu, logofătul Ştefanică şi Vasile Şonea, în zilele Prea Luminatului Domn Ion Alexandru Ghica Voievod şi Prea Sfântului Exarh Constanţie, să fie dumnealor şi celor ce au ajutat de vecinică pomenire. Hramul celui întru Sfinţi Părintele Nicolae Arhiepiscop de Mira Lichiei, 1834, mai, 25”.
Se pare că biserica a fost zidită pe locul alteia mai vechi, cum reiese din anumite consemnări documentare. Spre această interpretare conduce şi un stâlp de piatră înalt de circa 70 cm. ce se găseşte în pronaos, în colţul de N-E, despre care se consideră că a fost piciorul sfintei mese din altarul fostei biserici.

Actuala biserică este zidită în formă de cruce, cu lungimea de 22,50 m. şi lăţimea de 7,50 m. Temelia este din bolovani, peste care s-a turnat var negru; zidurile groase, de 0.90 m., sunt din cărămidă cu tencuială din var negru şi nisip. Biserica a fost acoperită iniţial cu şindrilă peste care, cu trecerea vremii, s-a pus tablă albă. Documentele de ctitorie sau reparaţii lipsesc. Sub aspect general, biserica se prezintă în stilul arhitectonic specific bisericilor munteneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Interiorul era format dintr-un pridvor deschis, care în anul 1976 a fost închis, pronaosul care se desparte de naos printr-un zid şi stâlpi masivi şi naosul ce se desparte de altar printr-o catapeteasmă de zid, care se ridică până aproape de bolta bisericii. Pardoseala a fost montată din plăci de piatră, peste care s-a turnat mozaic.

Biserica are o singură turlă din lemn, care a fost folosită pentru clopotniţă.

Între anii 1939-1945, în timpul păstoririi preotului Ioan Teleanu, biserica a fost renovată radical atât interior cât şi exterior. Între anii 1975-1976, în timpul păstoririi preotului Constantin Papuc, s-au efectuat o seamă de îmbunătăţiri: la interior a fost executat mobilier nou din stejar, iar în exterior, a fost consolidat terenul din jurul bisericii şi s-a împrejmuit cimitirul şi curtea bisericii cu gard din beton. Biserica este electrificată şi, relativ recent, a fost introdus un sistem centralizat de încălzire. Biserica posedă foarte puţine obiecte cu valoare patrimonială: cărţi vechi de slujbă cu caractere chirilice şi câteva icoane.


Preoţi slujitori la această biserică, în ordinea vechimii sunt: Preot Dumitrache, Preot Costache, Preot Leca, Preot Stere, Preot Dumitru Constantinescu (1913-1920) Preot Ion Teleanu (1920-1974), Preot Constantin Papuc (1974-1990), Preot Silviu State (1990-1996).

Din anul 1996, cu binecuvântarea Fericitului întru pomenire patriarh Teoctist, oficiul parohial a fost ocupat de preotul Valeriu Manea.

În timpul păstoririi sale s-au executat lucrări de întreţinere a sfântului locaş: tencuieli exterioare şi interioare, refacere acoperiş, a turlei, jgheaburi şi burlane noi, pardoseală, refacerea Sfântului Prestol, pictarea catapetesmei şi refacerea picturilor murale. În partea de miazăzi a bisericii spaţiul a permis construirea unei camere veşmântar, ce face legătura cu Sfântul Altar. De asemenea, lângă biserică, s-a refăcut clopotniţa fiind folosit un cadru metalic, au fost reparate căile de acces din curtea bisericii, prin betonare şi pavare, s-au executat lucrări de consolidare a gardului împrejmuitor al cimitirului etc.

Biserica are în jur o curte de circa 2000 m2 şi este amenajată cu flori, arbuşti şi pomi roditori. În partea de răsărit a curţii bisericii se află aşezământul social şi alte clădiri anexe, iar în partea de miazăzi se găseşte cimitirul parohial.

În anul mântuirii 2001, la Praznicul Sfintei Treimi, biserica a fost târnosită şi sfinţită de către Preasfinţitul Episcop vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, prilej cu care bisericii i s-a adăugat şi hramul Sfintei Treimi.

În anul 2009 s-a înfiinţat postul de preot II, fiind numit tânărul Valerian Vasile Manea.

Activităţi social-filantropice

Parohia Sfânta Treime, prin preotul paroh, asigură asistenţă religioasă la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Lilieşti. Bătrânii din acest centru sunt spovediţi şi împărtăşiţi regulat. De asemenea, o dată pe an se săvârşeşte aici Sfânta Liturghie şi Sfântul Maslu. Un alt proiect social al parohiei îl constituie Cantina Bisericii, ale cărei lucrări de construcţie se află în stadiu de finalizare.


Alte parohii…