Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Băicoi – Parohia Dâmbu – Sfinții Voievozi

Date despre parohie

Hramul : Sfinţii Voievozi

Adresa : Str. Dumbrava Roşie, Dâmbu, Oraş Băicoi, Jud. Prahova

Preot paroh : Pr. Movileanu Tarcisius Iulian Laurențiu

Telefon : o724637621

E-mail : parohiadambu@protonmail.com

Cod IBAN : RO26 RNCB 0069 1487 8453 0001

Banca: Banca Comercială Română

Parohia Dâmbu este aşezată pe partea dreaptă a oraşului Băicoi, pe şoseaua care face legătura între Băicoi şi comuna Scorţeni, satul Bordeni. Denumirea parohiei vine de la poziţia pe care o are prin aşezarea sa de-a lungul cursului unui pârâiaş, al cărui nume îl poartă, „Dâmbu”, şi ale cărui izvoare se trag chiar din dealurile din apropiere.

La poalele dealului Petroaica se află, aşezată între doua văi, biserica parohiei Dâmbu, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, cunoscută de locuitorii oraşului mai ales sub denumirea de Biserica Cioara, de la numele unei fecioare, Domniţa Cioara, care ar fi ridicat-o în jurul anului 1790.
Biserica actuală este una nouă, ridicată între 1978-1980, sub păstorirea preotului Anastasie Georgescu, care a ridicat zidurile noii biserici, cuprinzând-o pe cea veche, care era foarte mică şi care a fost apoi dărâmată.
Istoricul vechii biserici ne spune că aceasta nu avea pisanie şi nici o altă însemnare despre data sigură a zidirii ei. Singura însemnare despre vechimea sfântului lăcaş, ar fi fost cea de pe icoana hramului Sfinţilor Arhangheli, pe care se putea vedea scris 1790 iulie 30.
După cum era clădită, biserica veche, ca şi cea actuală, avea formă de navă. Era construită din bârne pe care s-a tencuit şi pe care s-a executat pictura. Biserica a fost învelită cu şindrilă. Toată lemnăria de la acoperiş – căpriori, era din stejar, prinsă în cuie ţigăneşti.
Sfântul Altar era despărţit de naos printr-o catapeteasmă din lemn. Uşile Împărăteşti erau din stejar sculptat. Sfântul Altar şi întreaga biserică erau pavate cu lespezi de piatră. Catapeteasma de lemn, avea zugrăvite icoanele după rânduiala iconografiei ortodoxe. Nu se ştie dacă vechea biserică era declarată sau nu monument istoric.
Întrucât vechea biserică atinsese un avansat nivel de degradare şi nu mai putea răspunde nevoilor spirituale ale comunităţii, s-a luat hotărârea ridicării unui nou lăcaş de slujire. Astfel, între 1978-1980, vechiul lăcaş a fost înlocuit cu cel de astăzi, ridicat din zid de cărămidă, de asemenea sub formă de navă, cu catapeteasma din zid.
Preoţii slujitori ai bisericii din trecutul mai îndepărtat nu se cunosc foarte bine, deoarece nu şi-au lăsat nici o însemnare pe cărţile de cult. Totuşi, după spusele celor bătrâni, biserica ar fi fost păstorită de preotul Ciocănel, pe la 1800, apoi de preotul Nicolae de la Ţintea şi de preotul Dumitru de la Lilieşti, ambii venind pe rând la câte o sărbătoare, deoarece Dâmbu a fost iniţial filială a parohiei Ţintea.
Este demnă de consemnat notiţa lăsată de preotul Dumitru Vasiliu pe prima pagina a Apostolului bisericii, unde se spune: ”Hirotonia mea de preot la biserica cătunului Dâmbu s-a săvârşit în ziua de 20 iulie 1884 de către Preasfinţitul Inocenţiu Ploieşteanu, Vicarul Sfintei Mitropolii din Bucureşti, în Biserica Hanul Grecilor, iar diacon am fost hirotonisit la 19 iulie 1884 tot de către acel Arhiereu la cimitirul Belu – spre ştiinţă am semnat astăzi 29 Decembrie 1885 – preot Dumitru Vasiliu”.
Începând cu anul 1941, Dâmbu devine parohie de sine stătătoare, fiind numit paroh părintele Marin Rădulescu, născut în Cocorăştii Mislii. Acesta păstoreşte aici până la trecerea sa la cele veşnice, întâmplată în 1972. A urmat apoi preotul Anastasie Georgescu, cel care a ridicat actuala biserică, îndeplinind funcţia de păstor al parohiei până în 1980. După câteva supliniri, în 1981 este numit paroh preotul Anghelache Ion, în timpul căruia continuă lucrările la noua clădire a sfântului lăcaş. În 1992 este numit paroh preotul Sorin Sântion, care cu sprijinul enoriaşilor realizează pictura interioară a bisericii. În timpul păstoririi sale, în anul 1995, biserica a fost resfinţită de către Fericitul întru pomenire patriarh Teoctist.
La 1 ianuarie 2000 a fost numit paroh preotul Mihaiţă Stroe care, cu ajutorul enoriaşilor, a ridicat un aşezământ social şi a consolidat terenul din zona clopotniţei şi clădirilor anexe aflate în pericol de alunecare.
În perioada 2007-2021 este numit pr. Ghidu Ștefan.

În prezent parohia Dâmbu este păstorită de pr. Movileanu Tarcisius Iulian Laurențiu


Alte parohii…