Telefon : +40788270664

email : secretariat@protoieriacampina.ro

Băicoi – Parohia Băicoi II – Sfântul Nicolae şi Sfântul Ilie

Date despre parohie

Hramul : Sfaâtul Ierarh Nicolae, Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul

Adresa : Str. Victoriei, nr. 12, oraşul Băicoi, Jud. Prahova

Preot paroh : Pr. Negoiță Ciprian

Telefon : 0765378193

E-mail : parohia_baicoi_2@yahoo.com

Preot coslujitor : Pr. Ghidu Ștefan

Telefon : 

E-mail :

Cod IBAN : RO29 RNCB 0069 1487 7477 0001

Banca: Banca Comercială Română

Biserica cu hramul Sfântul Nicolae a fost construită în anul 1872, prin osârdia credincioşilor din partea sudică a localităţii Băicoi, fiind ridicată din materialele de care dispunea comunitatea la acea dată: cărămidă şi acoperită cu şindrilă.
Tot în acelaşi an, 1872, a fost pictată în ulei de către pictorul Radu Vintilescu, fapt confirmat de o însemnare de pe o icoană a Mântuitorului Hristos. În anul 1910 a fost refăcut acoperişul, înlocuindu-se şindrila cu tablă galvanizată, iar în 1924 s-au executat lucrări de reparaţii şi restaurare a picturii, de către pictorul Mihai Niţescu. În 1940 s-a înălţat în faţa bisericii clopotniţa din zid acoperită cu tablă.
Prin purtarea de grijă a preoţilor slujitori şi a credincioşilor acestei parohii, biserica a fost înzestrată cu mobilier, odăjdii şi obiecte de cult. De asemenea, pe lângă alte lucrări de înfrumuseţare şi întreţinere s-au executat şi branşamentul pentru instalaţia de gaze şi lumină.
Între preoţii slujitori la această parohie menţionăm pe vrednicii de pomenire Zaharia Popescu, Ghiţă Mihail, Ioan Celăreanu şi Ioan Negoiţă (1941-1989).
Cutremurul din 1977 a produs mari sticăciuni bisericii, care au fost remediate în timp prin strădania bunilor creştini şi a Pr. Negoiţă Ioan, lucrare continuată de preotul Andrei Constantin, care păstoreşte această parohie din 1989.
Astfel, în perioada 1986-1989 s-au executat lucrări de reparaţii interioare, biserica fiind apoi repictată în tehnica fresco de către pictorii Ioan Căzilă şi Valeria Căzilă din Sibiu.
Dintre lucrările realizate la această parohie de preotul paroh Andrei Constantin, împreună cu enoriaşii parohiei, amintim: în anul 1991 biserica a fost placată cu piatră de munte şi tencuită cu praf de piatră şi ciment alb, fiind resfinţită în ziua prăznuirii Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, de către Fericitul întru pomenire patriarh Teoctist, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi; în 1992 au fost înlocuite uşile de la intrare cu altele noi din stejar sculptat; în 1995 a avut loc reparaţia capitală a clopotniţei, înlocuindu-se şi tabla uzată de pe acoperişul bisericii, iar din anul 1996 s-a început construcţia unei cantine sociale, proiect finalizat în anul 2000. Aşezământul a fost sfinţit în anul 2005 de către Preasfinţitul episcop-vicar Varsanufie Prahoveanul. O lucrare deosebită este şi înfrumuseţarea Sfântului Altar cu un baldachin de marmură.
Toate aceste lucrări au fost duse la bun sfârşit prin efortul comun al preotului paroh şi al Consiliului Parohial şi nu în ultimul rând cu ajutorul enoriaşilor parohiei.

Activităţi social-filantropice

La Parohia noastră se desfăşoară programul social Masa Bucuriei, implementat de Patriarhia Română în colaborare cu Selgros Cash & Carry România, prin care se oferă hrană unui număr de aproximativ cincizeci de persoane nevoiaşe, de trei ori pe săptămână.


Alte parohii…