Pages Navigation Menu

Parohiei Schimbarea la Faţă – Breaza de Sus

Parohiei Schimbarea la Faţă – Breaza de Sus

Date despre parohie

Hramul: Schimbarea la Faţă,
Adresa: Str. Republicii, nr. 231, Breaza, Jud. Prahova,
Paroh: Pr. Nanu Constantin.
Coslujitor: Pr. Simion Ştefan.
Tel: 0244 340.840; 0724 577.848.
Cod IBAN RO32 CECE PH02 36RO N168 4900
Banca: C.E.C. Bank Câmpina

Localitatea Breaza este una dintre staţiunile balneoclimaterice ale judeţului Prahova, având o climă plăcută şi liniştită şi case frumoase, înconjurate de grădini cu pomi fructiferi şi flori. Din punct de vedere confesional, localitatea este omogenă, la fel cum este şi parohia noastră.
Biserica parohiei Breaza de Sus II, cu hramul „Schimbarea la Faţă”, a fost construită prin contribuţia enoriaşilor, în anul 1892, din piatră şi acoperită cu tablă, pe locul unde se afla o bisericuţă mică de lemn, zidită pe la anul 1800. Biserica are formă de cruce, cu arhitectură simplă dar impunătoare, lăsând o plăcută senzaţie de zvelteţe şi masivitate în acelaşi timp.
Lungimea bisericii este de circa 26 m, înălţimea de 25 m iar lăţimea de 12 m, având două turle acoperite cu tablă.
Pictura bisericii a fost executată în anul 1892, în ulei, de către pictorul Gheorghe Stoenescu, discipolul marelui pictor Gheorghe Tăttărescu iar chenarele şi spaţiile dintre tablouri sunt făcute în culori dizolvate în apă, în stil modernist. Catapeteasma bisericii este lucrată din lemn, cu modele simple, având icoanele aplicate.
Între anii 1916-1917, sub conducerea preotului Vasile Opriş, se reface întreaga tencuială de la interior şi exterior până la înălţimea de 2m de la sol, în baza unui deviz întocmit de arhitectul Bauer, întrebuinţându-se ciment şi var, iar mâna de lucru fiind asigurată de enoriaşi. Pe exterior s-au făcut nişte ciubuce la colţurile zidurilor iar la terminarea lucrărilor s-au făcut stranele, lucrate în lem.
Între anii 1925-1926, un zugrav bisericesc din Sinaia, anume Copiţ, a curăţat pictura murală afumată iar în anul 1929 a fost introdus curentul electric.catapeteasma
În anul 1957 s-au efectuat lucrări de reparaţie interioară şi exterioară la tencuieli şi la tablă, deteriorările fiind cauzate de schijele de antiaeriană din timpul celui de-al II-lea Război Mondial. Reparaţiile la pictură au fost executate de pictorul Gheorghe Călinescu din Breaza.
În anul 1968 s-a înlocuit vechiul gard de lemn de la faţada bisericii cu cel actual din plasă de sârmă pe un soclu de beton cu piatră. Începând cu anul 1985, după numirea preotului paroh Nanu Constantin, s-a reuşit terminarea lucrărilor la clopotniţă şi cancelaria parohială.
Anul 1993 a însemnat pentru parohie un moment de aleasă bucurie datorită resfinţirii bisericii, în urma lucrărilor de restaurare a picturii murale, de către Fericitul întru adormire patriarh Teoctist.
În anul 1994 se construieşte şi se pictează o capelă în cimitirul parohial care este sfinţită ulterior de Preasfinţitul Episcop Vicar Teodosie Snagoveanul.
Printre preoţii slujitori îl amintim pe părintele Constantin Ionescu Schelarie născut în Breaza, descendent dintr-o veche familie preoţească, care a păstorit parohia slujind atât în vechea cât şi în noua biserică. Împreună cu soţia sa Ecaterina şi cu enoriaşii Nică Şovăială şi soţia sa Stana au contribuit substanţial la finanţarea lucrărilor de reconstrucţie a bisericii.
Preotul Vasile Opriş ginerele preotului Constantin Ionescu urmează la conducerea parohiei continuând lucrarea ctitoricească a socrului său. În anul 1922 a fost numit protoiereu, funcţie pe care a îndeplinit-o până în anul 1942 când s-a retras pentru a se îngriji de parohia sa. În octombrie 1949, după pensionarea preotului Vasile Opriş, a fost transferat de la parohia Nistoreşti-Breaza preotul Constantin Opriş hirotonit la 28 iulie 1940.
Începând cu anul 1985 este numit paroh preotul Nanu Constantin care a venit prin transfer de la parohia Talea şi care pe parcursul anilor de păstorire până în prezent a continuat şi a încununat munca ctitoricească a înaintaşilor.
De asemenea, în anul 2006 s-a înfiinţat postul II de preot, în care a fost numit preotul Simion Ştefan prin transfer de la parohia Meliceşti-Prahova.
Toată această lucrare de împodobire a Sfântului Lăcaş dovedeşte râvna preoţilor şi a enoriaşilor parohiei pentru întreţinerea şi înfrumuseţarea bisericii parohiale.

Galerie foto: