Pages Navigation Menu

Parohia Sfântul Gheorghe – Poiana Comarnic

Parohia Sfântul Gheorghe – Poiana Comarnic

Date despre parohie

Hramul: Sfântul Mucenic Gheorghe,
Adresa: Str. Poiana, nr. 183, loc. Comarnic, jud. Prahova
Paroh şi Protoiereu al Protoieriei Câmpina: Pr. Dumitru Costică
Coslujitor: Pr. Florin Mosgoreanu
Tel: 0244 360.270; 0724 507.046; 0788 288.451.
Cod IBAN RO09 RNCB 0208 0099 7004 0001
Banca: B.C.R. Sucursala Câmpina

Sub îndrumarea preotului Dr. Dimitrie Bădiceanu, în luna aprilie 1937 s-a înfiinţat un comitet pentru construcţia unei biserici cu hramul “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, în satul Poiana, pentru credincioşii din satele Poiana şi Podul-Lung, comuna Comarnic, pe un teren donat de prinţul Gheorghe Bibescu.

Iniţial s-a intenţionat construcţia unei biserici din zid acoperită cu tablă, dar s-a renunţat la acest proiect şi s-a acceptat construirea unei biserici din lemn acoperită cu şindrilă, după un proiect semnat de arhitectul Ion Boceanu din Câmpina.

Parohia s-a înfiinţat la 1 iunie 1943 prin dezlipire de parohia Comarnic, serviciile religioase oficiindu-se într-o capelă amenajată în şcoala din sat, paroh fiind preotul Gheorghe Turcu.

Punerea pietrei fundamentale a avut loc în luna septembrie 1944 şi într-un timp record biserica a fost terminată la roşu şi tencuită în interior. Astfel, la 30 decembrie 1945 biserica a fost sfinţită şi dată în folosinţă cultului, ctitori fiind toţi credincioşii parohiei. Biserica a fost construită pe temelie din piatră de munte zidită în apareiaj, având zidurile din cărămidă iar întregul acoperiş, împreună cu cele două turle, fiind executat din lemn. Stilul bisericii este cel de biserică de munte asemănător celui maramureşean, dar şi cu influenţe din stilul gotic şi roman.

După sfinţire, lucrările au continuat sub îndrumarea preotului Nicolae Covali, ajutat de preotul Georgescu Constantin, efectuându-se tencuielile exterioare în 1948 şi pictura murală în tempera grasă între anii 1950-1951 de către pictorii Dimitrie Hornung, Anatol Kudinov şi Arutiun Avachian. Tot acum s-a executat catapeteasma şi restul mobilierului. Între anii 1956-1968 nu s-au mai executat alte lucrări deşi se impuneau.

La 1 octombrie 1968 a fost numit preot tânărul licenţiat în teologie Dumitru Costică care, ajutat de vrednicii credincioşi, a început lucrările de refacere în totalitate a instalaţiei electrice (1969), a acoperişului (1973), încălzirea cu centrală proprie, mobilier din stejar artistic sculptat, construcţia clopotniţei cu cancelarie (1975-1976), construcţia capelei în cimitir cu hramul “Învierea lui Lazăr”, împodobită cu pictură murală şi mobilier nou; procurarea unui clopot în greutate de 750 de kg.
Biserica are toate obiectele de cult noi, inclusiv odăjdii, cu acoperăminte şi cărţi de cult. Ca o încununare a tuturor lucrărilor, în anii 2004-2005 s-au executat lucrări de restaurare a picturilor murale de către pictorul Elena Vasilescu. La 1 iulie 2001 s-a înfiinţat postul II de preot în care a fost numit şi hirotonit tânărul teolog Florin-Cătălin Mosgoreanu.

Cu binecuvântarea Fericitului întru pomenire patriarh Teoctist, s-a resfinţit sfântul lăcaş de către Preasfinţitul episcop-vicar Sebastian Ilfoveanul, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi la 8 octombrie 2006, preoţi slujitori fiind părintele protoiereu Dumitru Costică şi preot II părintele Florin-Cătălin Mosgoreanu.naosul Bisericii

Parohia este bine organizată, cu credincioşi vrednici, care îşi împlinesc îndatoririle morale şi materiale străduindu-se să fie nu numai ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu ci şi împlinitori.

Activităţi social-filantropice

Parohia noastră susţine proiectele: „Şi nouă ne pasă” şi „Semenul nostru” la Penitenciarul Târgşor, iniţiate de Protoieria Câmpina şi acordă ajutoare materiale diferitelor categorii sociale de credincioşi. Cu ocazia Praznicelor Împărăteşti se distribuie alimente de bază, familiilor aflate în dificultate cât şi bătrânilor singuri. De asemenea, cu ocazia Hramului bisericii, parohia noastră oferă o masă caldă tuturor participanţilor la eveniment. Preoţii din parohie susţin o activitate pastorală individuală, prin duhovnicie şi consiliere şi o pastoraţie colectivă prin asigurarea unui climat de bunăînţelegere între credincioşi.

Galerie foto: