Pages Navigation Menu

Parohia Duminica Tuturor Sfinţilor Ţintea – Băicoi

Parohia Duminica Tuturor Sfinţilor  Ţintea – Băicoi

Date despre parohie

Hramul: Duminica Tuturor Sfinţilor,
Adresa: Str. Albăstrelelor, nr.10, cartier Ţintea, oraş Băicoi, Jud. Prahova,
Paroh: Pr. Gugu David,
Coslujitor: Pr. Dascălu Adrian Marius.
Tel: 0741 042.831
Cod IBAN RO53 CECE PH02 36RO N016 1859
Banca: CEC Bank Sucursala Băicoi

Parohia Ţintea este situată la o distanţă de circa 15 km. vest de oraşul Ploieşti şi cam tot la aceeaşi distanţă de oraşul Câmpina.
Fosta comună Ţintea a intrat în componenţa oraşului Băicoi începând cu data de 1 iulie 1968, astfel că din punct de vedere administrativ, parohia face parte din oraşul Băicoi. Majoritatea locuitorilor acestei parohii lucrează în domeniul agricol şi petrolier.Din izvoare scrise nu se cunoaşte începutul organizării bisericeşti de aici, întrucât biserica nu este în posesia unor documente sau însemnări mai vechi de anul 1894. Din acest an, se găseşte în arhiva parohiei primul dosar de corespondenţă oficială în care se menţionează că în locul actualei biserici s-a aflat o altă biserică mai mică, care ulterior s-a ruinat.
Date mai amănunţite despre actuala biserică ce s-a zidit între anii 1908-1914 se găsesc în corespondenţa oficială aflată în arhiva parohiei. Această biserică a fost zidită de meşterul Arghir Tase din Ploieşti pentru suma de 30000 lei.
Ca aspect arhitectural, biserica este zidită în stil bizantin, în formă de cruce, cu o cupolă mare la mijloc şi două mici în faţă, mai apoi adăugându-i-se şi un pridvor. Este zidită din cărămidă, iar spaţiul interior este destul de generos.
Locaşul a avut de suferit în urma cutremurului din anul 1940, când au apărut unele crăpături care i-au slăbit rezistenţa.
Pictura a fost executată de pictorul Francisc Biase din Ploieşti pentru suma de 2800 lei. Aceasta este realizată în stil bizantin, refăcută ulterior în timpul păstoririi preotului Daskevici Porfirie.
În curtea bisericii se găseşte clopotniţa, care s-a zidit tot din cărămidă în anul 1940, cu sprijinul domnului Silvestru Nicolae.
În completarea datelor de mai sus, reproducem câteva fragmente din documentul redactat cu ocazia sfinţirii bisericii: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh ziditu-sa în Ţintea, judeţul Prahova, o sfântă şi dumnezeiască biserică între anii 1908-1914, având hramul Duminica Tuturor Sfinţilor, fiind începută de pioşi şi creştini sfinţindu-se la 29 martie 1914 în al treilea an al Arhipăstoriei Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Primat D.D. Conon Arămescu Donici, Prim Ministru al ţării fiind D.I. Brătianu, iar Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice E. Duca.”pisania
„Sfinţirea s-a făcut după tipicul Sfântului Sinod de către Preasfinţitul Arhiereu Valerian Râmniceanu, însoţit de Protoiereul judeţului, Iconomul Inocenţiu Ştefănescu”.
Din corespondenţa oficială se cunoaşte faptul că biserica a fost deservită de următorii preoţi:
- Preot Nicolae Popescu, cel care a depus multă osteneală conducând lucrarea de zidire a bisericii. El a deservit parohia până în anul 1919, când a trecut la cele veşnice, fiind înmormântat în cimitirul din curtea bisericii;
- Preotul Ioan Popescu, care a deservit biserica între anii 1922-1948;
- În timpul păstoririi părintelui Ion Popescu, în anul 1940, s-a înfiinţat postul al doilea de preot, în care a fost numit preotul Petre Dudău;
- În anul 1950, postul de preot paroh devenit vacant prin decesul preotului Ioan Popescu, a fost ocupat de preotul Gheorghe Pârvu până în 1957 când a decedat;
- În anul 1958 postul este ocupat de preotul Mihai Andrieş, care în anul 1962 a fost mutat la altă parohie;
- În locul preotului Mihai Andrieş a fost numit în anul 1962 preotul Porfirie Daskevici, iar în anul 1965, preotul Petre Dudău este transferat la altă parohie, în locul lui venind preotul Papuc Constantin;
- În anul 1995 este instalat preotul David Gugu, sub păstorirea căruia s-a împodobit biserica cu pictură exterioară şi se înfiinţează un nou cimitir: „Sfântul Vasile”. În anul 2002 s-a făcut reparaţia capitală a acoperişului bisericii;
Din anul 2003 este numit preot II părintele Dascălu Adrian-Marius care împreună cu preotul paroh Gugu David susţin o activitate administrativ-bisericească rodnică în Biserica „Tuturor Sfinţilor” din Ţintea, sub împreună-lucrarea cărora are loc reparaţia capitală a clopotniţei.

Galerie foto: