Pages Navigation Menu

Chiriarhul locului

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a născut la data de 22 iulie 1951 în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş, fiind al treilea copil în familia învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea.
Şcoala primară a urmat-o în satul natal (1958-1962), Dobreşti, iar gimnaziul, în localitatea Lăpuşnic (1962-1966), judeţul Timiş. În perioada 1966 începe cursurile liceale în oraşul Buziaş, pe care le continuă în municipiul Lugoj, Liceul „Coriolan Brediceanu” (1967-1970).
După absolvirea examenului de bacalaureat se înscrie ca student la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974), unde obține şi Diploma de licenţă în teologie (specializarea Noul Testament).
În perioada 1974-1976 frecventează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae; îşi continuă studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umaniste din Strasbourg (Franţa, 1976-1978) şi doi ani la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Romano-Catolică (Germania, 1978-1980).
În 15 iunie 1979 îşi susţine teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité, VII, 424p. Teza a fost pregătită sub îndrumarea a doi reputaţi profesori francezi, Gerard Ziegwald şi André Benoit, şi a primit calificativul maxim. Devine astfel doctor al Universităţii din Strasbourg.
O formă extinsă a acestei teze a fost pregătită sub îndrumarea mentorului său, Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, şi a fost susţinută la 31 octombrie 1980 la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, sub titlul Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală.
În urma examenului oral şi a susţinerii tezei, doctorandul Dan-Ilie Ciobotea a fost declarat Doctor în teologie ortodoxă, de asemenea, cu calificativul maxim. Cu acest prilej Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae afirma că: „Examenul tezei a dovedit Comisiei de examinare că are în faţa sa un candidat bine pregătit, bine informat şi mai ales pătruns de dorinţa şi râvna de a trăi o viaţă teologică de adâncime duhovnicească. Nouă asemenea oameni ne trebuie, oameni care să trăiască în învăţătura Bisericii noastre. Spiritualitatea adevărată a preotului aceasta este: să trăiască în aşa fel încât să poată răspunde şi întrebărilor omului de azi, dar să rămână şi preot adevărat. Cu o preoţime fără cultură teologică şi fără trăirea demnităţii şi misiunii sublime a preoţiei, se va ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică”.
La 6 august 1987 intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie. În ziua de 15 august 1987, cu ocazia hramului Mănăstirii Putna a fost hirotonit ieromonah de către Patriarhul Teoctist. La 16 octombrie 1988, cu prilejul resfinţirii Mănăstirii Sihăstria, Preafericitul Părinte Teoctist i-a acordat rangul de protosinghel, iar mai târziu pe cel de arhimandrit.
A fost numit Consilier patriarhal pentru sectorul „Teologie contemporană şi dialog ecumenic” (1 septembrie 1988–1 martie 1990); în paralel, conferenţind la catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti. În 12 februarie 1990 ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul „Lugojanul”, fiind hirotonit la 4 martie 1990.
La 7 iunie 1990 a fost ales arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei şi Bucovinei (instalat, 1 iulie 1990). În această slujire a reactivat, chiar din toamna anului 1990, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, cu mai multe secţii, la care a predat Teologia Dogmatică, începând din 1992 până în 2007. În anii următori a înfiinţat mai multe seminarii teologice liceale: Mănăstirea Agapia (1991), Botoşani (1992), Dorohoi (1993), Iaşi (1995), Piatra Neamţ (1996) şi şcoli teologice sanitare post-liceale la Piatra Neamţ (1993) şi Iaşi (1994); de asemenea a creat mai multe instituţii cu profil cultural, între care: Academia Ortodoxă „Sf. Ioan de la Neamţ” în Mănăstirea Neamţ (1993), Centrul mitropolitan de cercetări T.A.B.O.R. (1994), Centrul cultural-pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” de la Durău (1995), Biblioteca ecumenică „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (1995), Institutul cultural-misionar „Trinitas” (editură, tipografie şi radio) de la Mănăstirea Golia din Iaşi (1997), Centrul de conservare şi restaurare a patrimoniului religios „Resurrectio” (1998), toate înzestrate cu clădiri noi, moderne, cu aparatură corespunzătoare. A îndrumat tipărirea a zeci de lucrări teologice, manuale pentru învăţământul teologic universitar, cărţi de îndrumare pentru credincioşi, vieţi de sfinţi etc. A dat un nou profil revistei mitropolitane, care apare, din 1990, sub numele Mitropolia Moldovei şi Bucovinei – Teologie şi viaţă, revistă de gândire şi spiritualitate; a iniţiat buletinul oficial Candela Moldovei. S-au înfiinţat noi mănăstiri şi mai ales schituri, pe tot cuprinsul eparhiei, încât astăzi Arhiepiscopia Iaşilor are peste o sută de aşezări monahale, cele mai multe cu biserici şi clădiri noi. Sub îndrumarea sa s-au zidit şi sfinţit zeci de biserici noi, în Iaşi şi în alte oraşe, dar mai ales în parohii rurale; cele vechi au fost restaurate şi pictate. De asemenea, a înfiinţat la Iaşi mai multe instituţii cu profil social-caritativ, între care: Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România (1993), Cabinetul stomatologic „Sf. Pantelimon” Iaşi (1993), Departamentul social-caritativ „Diaconia” (1994), Dispensarul policlinic „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (1998), Centrul de diagnostic şi tratament „Providenţa” (2000), Centrul de educaţie şi informare medicală „Providenţa II” (2002), Fundaţia „Solidaritate şi speranţă” (2002), Institutul social-caritativ „Diaconia” (2003), cantine pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Dorohoi, Hârlău etc. Este un susţinător activ al unor asociaţii creştine ortodoxe: a studenţilor (ASCOR), a tineretului (LTOR), a femeilor (SNFOR), a intelectualilor (FOR) etc. Implicat în acţiuni liturgice şi pastorale, îndeosebi prin aducerea unor moaşte de sfinţi la Iaşi, mai ales din Grecia; a contribuit direct la canonizarea a 18 sfinţi moldoveni: Sf. Domnitor Ştefan cel Mare, Cuviosul Daniil Sihastrul, Sfinţii mitropoliţi Varlaam şi Dosoftei, o serie de cuvioşi călugări din mănăstirile Moldovei. Prăznuirea Cuvioasei Parascheva, la 14 octombrie, a devenit o adevărată sărbătoare a întregii Moldove, care adună la moaştele ei sute de mii de pelerini. Iniţiator a numeroase simpozioane cu profil teologic şi istoric şi serbări comemorative, unor pelerinaje la Muntele Athos, Grecia, Constantinopol, Ierusalim.
În calitate de mitropolit al Moldovei şi Bucovinei a reprezentat Biserica noastră la zeci de întruniri ecumenice (de pildă, a condus delegaţia română la cea de-a VII-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Canberra, în Australia, 1991), ori a făcut parte din delegaţiile sinodale conduse de patriarhul Teoctist care au vizitat alte Biserici creştine (de pildă, la Ierusalim, în 2000, la Vatican şi în Italia, în 2002); ca membru în Comitetul executiv şi central al Consiliului ecumenic, a participat la diverse sesiuni ale acestora; vicepreşedinte al celei de a XI-a Adunări generale a Conferinţei Bisericilor Europene (Graz, 1997), membru sau preşedinte de onoare a diferite organizaţii nonguvernamentale.
La 12 septembrie 2007, ales Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind întronizat la 30 septembrie 2007. În această nouă slujire, a iniţiat o serie de acţiuni menite să revigoreze viaţa bisericească din toată Patriarhia Română: noul Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (aprobat de Sf. Sinod la 28 noiembrie 2007), înfiinţarea Centrului de presă BASILICA al Patriarhiei Române („Trinitas TV”, „Radio Trinitas”, Agenţia de ştiri „Basilica”, Ziarul Lumina – primul cotidian creştin din România, cu subredacţiile Lumina de Duminică şi Vestitorul Ortodoxiei –, Biroul de Presă al Patriarhiei Române); înfiinţarea Editurilor Basilica și Trinitas ale Patriarhiei Române şi Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei; pregătirea lucrărilor de zidire a noii catedrale patriarhale din Bucureşti („Catedrala mântuirii neamului”); iniţierea următoarelor proiecte editoriale: noua ediţie sinodală a Sfintei Scripturi şi ediţia jubiliară a Liturghierului (2008), o nouă ediție ilustrată iconic a Sfintei Evanghelii; noua ediţie a Filocaliei române (în 12 volume); reînfiinţarea comisiei patristice Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (2008), iniţierea redactării Enciclopediei Ortodoxiei Româneşti; iniţierea unei Istorii a monahismului ortodox român, sub egida Patriarhiei Române şi a Academiei Române ş.a. Profesor la Catedra de Teologie Pastorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Universitatea din Bucureşti (din 2007).
Activitatea sa misionar-pastorală, culturală şi ecumenică a fost apreciată de numeroase instituţii culturale şi de Preşedinţia României, care i-au conferit Ordinul „Serviciul Credincios”, în rang de mare cruce (2000); Ordinul „Steaua României” (2007); doctor „honoris causa” al Universităţii catolice „Sacred Heart”, Fairfield, Connecticut – SUA (2003), al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi (2006), al Universităţii „Lucian Blaga” – Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” (29 noiembrie 2008), al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (30 noiembrie 2008), al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (5 decembrie 2008), al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (6 decembrie 2008), al Institutului Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris-Franţa (9 iulie 2009), al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (13 septembrie 2010), al Universităţii din Oradea (18 septembrie 2010), al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (15 octombrie 2010). Membru al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase – Bruxelles (2000); membru de onoare al Academiei Române (19 decembrie 2007).

FUNCŢII ŞI ONORURI:
1980-1988 – Lector la Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva, şi profesor asociat la Geneva şi Fribourg în Elveţia;
1988 (1 septembrie) – Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic”;
1988 – Conferenţiar la catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar din Bucureşti;
1990 (4 martie) – Ales şi hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei;
1990 ( 7 iunie) – Ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei;
Din 1992 – Profesor de Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” – Iaşi;
Reprezentant al Comisiei Sinodale Naţionale pentru Educaţia Religioasă (Bucureşti);
Preşedinte al Comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod al BOR (fostă comisie pentru învăţământ);
Membru şi membru de onoare al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice (Bucureşti);
Preşedinte de Onoare al Societăţii „Cultura fără frontiere”, 1990.
Membru al Comitetului Executiv şi Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva, 1991-1998);
Membru al Prezidiului şi Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene (din 1990);
Vicepreşedinte al celei de-a II-a Adunări Generale a Conferinţei Bisericilor Europene (Graz, 1997).
Member of Honour for the special aid granted to the Cultural Foundation Panellinion, Iaşi, 5 iunie 1999.
Membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase de la Bruxelles (2000);
Din 2007 – Profesor al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti
12 septembrie 2007 – Ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române de către Colegiul Electoral Bisericesc
DISTINCŢII ŞI TITLURI:
Diploma de Onoare a Societăţii Cultural-Bisericeşti „Mitropolitul Silvestru” (Cernăuţi 5 februarie 1992);
Diploma în Relaţii Internaţionale acordată de Institute for International Relations and Intercultural Studies, pentru contribuţia de prim rang la promovarea păcii şi prosperităţii în lume, prin respect frăţesc si dreptate socială (Alabama A&M University, 25 mai 1996).
Academician al World Peace Academy, ca semn al recunoaşterii contribuţiei sale la idealul comunicării şi angajării ferme în rezolvarea problemelor pe calea negocierii, acordată de International Association of Educators for World Peace, United Nations &UNESCO, 23 iulie 1996.
Premiul „Emanuel Heufeder”, Mănăstirea Niederaltaich, Germania, 3 mai 1998.
Medalia comemorativă “150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu” pentru contribuţia deosebită adusă la promovarea operei eminesciene, acordată de Preşedintele României, Emil Constantinescu, 12 ianuarie 2000.
Ordinul Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce acordat de către Preşedintele României, Emil Constantinescu, Bucureşti, 2000.
Premiul ecumenic al Institutului „Sf. Nicolae” din Bari, Italia, 26 ianuarie 2002.
Premiul „Pro Humanitate” acordat de Fundaţia Europeană pentru Cultură „Pro Europa” (din Freiburg im Breisgau), Berlin, Germania, 2002.
Doctor Honoris Causa al Universităţii Catolice „Sacred Heart”, Fairfield, Connecticut – S.U.A., 2003.
Senator de onoare al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2003.
Cetăţean de onoare al Municipiului Botoşani, 23 aprilie 2003.
Cetăţean de onoare al Municipiului Moineşti (jud. Bacău, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului), 2005
Diploma de Cetăţean de Onoare al Municipiului Lugoj, 24 octombrie 2005.
Membru de onoare al Colegiului „Coriolan Brediceanu” Lugoj, 24 octombrie 2005.
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi – 14 ianuarie 2006.
Diploma de Membru de onoare al Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală din România, Iaşi, 28 septembrie 2006.
„Medalia de aur” şi „Diploma aniversară” din partea Institutului Român pentru Drepturile Omului din Bucureşti, Iaşi, 17 iunie 2007.
Ordinul Naţional Steaua României în Grad de Mare Cruce, Bucureşti, 30 septembrie 2007.
Membru de onoare al Academiei Române, 19 decembrie 2007.
Premiul “Opera Omnia” pentru întreaga activitate ştiinţifică, misionară şi publicistică, acordat cu ocazia celei de a XVI-a ediţii a Târgului de carte Librex , Iaşi, 2008.
Doctor Honoris Causa al Universităţii “Lucian Blaga”,sâmbătă, 29 noiembrie 2008,
Doctor Honoris Causa al Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,duminică, 30 noiembrie 2008.
Doctor Honoris Causa al Universităţii “Aurel Vlaicu”din Arad, vineri, 5 decembrie 2008.
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, sâmbătă, 6 decembrie 2008.
Cetăţean de onoare al oraşului Galaţi, duminică, 3 mai 2009.
Diploma de Protector al Fundaţiei „Pro Oriente”, Viena, Biblioteca Naţională a Austriei, Sala de Onoare – Prunksaal, 15 iunie 2009.
Cetăţena de onoare al Municipilui Timişoara, 4 iulie 2009.
Cetăţean de onoare al oraşului Târgu Neamţ, 5 iulie 2009.
Doctor Honoris Causa al Institutului de Teologie Ortodoxă “Saint Serge” din Paris, 9 iulie 2009.
Cetăţean de onoare al Municipiului Făgăraş, 17 august, 2009.
Cetăţean de onoare al Municipiului Bacău, 13 septembrie 2009.
Cetăţean de onoare al Minicipiului Baia Mare, 12 decembrie 2009
Cetăţean de onoare al Municipiului Blaj, 5 septembrie 2010
Cetăţean de onoare al Judeţului Caraş Severin, 12 septembrie 2010.
Doctor Honoris Causa al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, 13 septembrie 2010
Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea, 18 septembrie 2010
Doctor Honoris Causa al Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi, 15 octombrie 2010.
Premiul Ad honorem acordat de Primăria Iaşi, 15 octombrie 2010.
Cetăţean de Onoare al Oraşului Mizil, 29 mai 2011.
Cetăţean de onoare al municipiului Turda, 18 septembrie 2011
Ordinul ‘Sfinţii Chiril şi Metodiu’, cea mai înaltă distincţie bisericească cehă, 9 octombrie 2011
Ordinul Crucea Sfântului Apostol Marcu în grad de mare cruce, 28 octombrie 2011.
Doctor Honoris Causa al Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, 30 noiembrie 2011.
Emblema Onoarea Armatei României, 1 decembrie 2011.
Doctor Honoris Causa al Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj, 7 decembrie 2011.
Cetăţean de Onoare al comunei Cornu, jud. Prahova, 8 mai 2012.
Cetăţean de Onoare al municipiului Ploieşti, 27 mai 2012.
Cetăţean de onoare al Municipiului Satu Mare, 1 iulie 2012.
Cetăţean de onoare al oraşului Negreşti-Oaş, 1 iulie 2012.
Cetăţean de onoare al comunei Secu din judeţul Dolj, 23 octombrie 2012.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI CULTURALE:
Fondator de instituţii:
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” (Iaşi, 1990);
Seminarul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” (Agapia, 1991);
Seminarul Teologic Ortodox (Botoşani, 1992);
Seminarul Teologic Ortodox (Dorohoi, 1993);
Şcoala Teologico-Sanitară Post-Liceală (Piatra Neamţ, 1993);
Academia Laică „Sf. Ioan de la Neamţ” (Mănăstirea Neamţ, 1993);
Şcoala Teologico-Sanitară Post-Liceală (Iaşi, 1994);
Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. (Iaşi, 1994);
Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru” (Durău, 1995);
Biblioteca Ecumenică „Dumitru Stăniloae” (Iaşi, 1995);
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile” (Iaşi, 1995);
Seminarul Teologic Ortodox (Piatra Neamţ, 1996);
Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” (Iaşi, 1997;
Institutul Cultural-Misionar TRINITAS. Editură, tipografie şi staţie de radio (Iaşi, 1997);
Centrul de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului religios „Resurrectio” (Iaşi, 1998);
Trinitas TV – Post de Televiziune Creştin (Iaşi, 2007).
Bucureşti:
Centrul de Presa Basilica al Patriarhiei Române ce cuprinde Radio Trinitas, TV Trinitas, Ziarul Lumina, Agenţia de ştiri Basilica şi Biroul de Presă al Patriarhiei Române (Bucuresti, 2007);
Centrul de Pelerinaj al Patriarhiei Române (Bucureşti, 2008);
Editurile Basilica şi Trinitas ale Patriarhiei Române (Bucureşti, 2008);
Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei (Bucureşti, 2008);
Tipografia Pharos, de la Popeşti-Leordeni (18 martie 2011)
Fondator de publicaţii:
Vestitorul Ortodoxiei, Periodic de informaţie bisericească, teologie şi spiritualitate al Patriarhiei Române (Bucureşti, 1990);
Teologie şi Viaţă, Revistă de gândire şi spiritualitate – fosta revistă Mitropolia Moldovei şi Sucevei (Iaşi, 1991);
Candela Moldovei, Buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (Iaşi, 1992);
Ziarul Lumina, primul cotidian creştin din România (Iaşi, 2005);
Vestitorul Ortodoxiei, Revistă de informație bisericească a Patriarhiei Române, serie nouă (Bucureşti, 2008);
Studia Basiliana, colecţie dedicată anului comemorativ-omagial Sfântul Vasile cel Mare şi tuturor Sfinţilor Capadocieni, a Editurii Basilica a Patriarhiei Române.
Iniţiator al unor ample lucrări de cercetare:
Reînfiinţarea colecţiei Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, în cadrul Editurii Basilica a Patriarhiei Române (Bucureşti, 2009);
Publicarea primei ediţii a Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti (Bucureşti, 2010)
Elaborarea lucrării Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi în colaborare cu Academia Română (2010)
Organizator de simpozioane, colocvii, congrese, expoziţii:
IAŞI
Prima întâlnire monahală din Arhiepiscopia Iaşilor (5-6 septembrie 1990);
Simpozion naţional „Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ” (Mănăstirea Neamţ, 1994);
Simpozionul „Armata şi Biserica – instituţii fundamentale ale unităţii şi continuităţii româneşti” (Iaşi, 1996);
Simpozionul „Dimensiunea dialogului interconfesional” (Durău, 1999);
Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene (Iaşi, 2000);
Simpozionul internaţional „Iluminism şi isihasm” (Durău, 2001);
Colocviul ştiinţific jubiliar „Mitropolia Moldovei 600” (Iaşi, 2001);
Consultarea internaţională „Autoritate şi învăţătură autoritativă” a Comisiei „Credinţă şi Constituţie” – Consiliul Ecumenic al Bisericilor – CEB – Geneva (Durău, 2002);
Colocviul naţional de presă „Biserica în mass-media şi mass-media în Biserică” (Durău, 2003);
Simpozionul „Preot Dumitru Stăniloae – teolog al Ortodoxiei ecumenice” (Iaşi, 2003);
Simpozionul internaţional „Drepturile omului – dimensiune spirituală şi acţiune civică” – Patrimoniul cultural mondial. Drepturi şi responsabilităţi – organizat în colaborare (Iaşi, 3-5 mai 2004);
Patrimoniul religios al României – permanenţă spirituală europeană. Cursurile de perfecţionare a ghizilor şi muzeografilor din muzeele bisericeşti – organizat în colaborare (Mănăstirea Neamţ, 19-26 septembrie 2004);
„Dezvoltarea rurală în România – un nou început” – Conferinţa internaţională dedicată agriculturii – organizat în colaborare (Durău, 4-5 octombrie 2004);
Simpozion interconfesional „Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu într-o lume schimbătoare” (Iaşi, 6 octombrie 2004);
Simpozionul naţional „Monumentul, tradiţie în viitor”, ediţia a VI-a (Iaşi, 7-9 octombrie 2004);
Cea de-a XII-a întrunire a Comisiei mixte de Dialog Ortodox – Luteran (Durău, România, 7-13 octombrie 2004);
Salonul naţional de carte (Iaşi, 12 octombrie 2004);
Simpozionul internaţional „Aspecte ale vieţii spirituale în Europa de sud-est din preistorie până în perioada medievală” – organizat în colaborare (Iaşi, 18 octombrie 2004);
Simpozionul Ecumenic Internaţional „Hristos în mijlocul nostru: valoarea vieţii liturgice pentru societatea de astăzi” (Durău, 9-13 mai 2005);
Simpozion internaţional iudeo-creştin „Viaţa – dar divin şi responsabilitate umană în tradiţiile iudaică şi creştină” (Iaşi, 15-19 mai 2005);
Simpozionul internaţional „Contacte etnice şi interferenţe culturale la nordul şi vestul Mării Negre de la colonizarea greacă până în zilele noastre” – Aula Academiei Române (Iaşi, 13 iunie 2005);
Simpozionul „Biserică şi Stat în România şi Europa de Est astăzi” – în colaborare cu Centrul de Studii Postcomuniste „St. Francis Xavier” University din Canada (Iaşi, 5-6 octombrie 2005);
Expoziţia de fotografie şi icoană „Lumina de la Răsărit” – în colaborare cu Insitutul Polonez din Bucureşti (Iaşi, 19 ianuarie 2007);
Conferinţa anuală a Academiei Internaţionale de Genealogie „O istorie familială peste frontiere” – în colaborare cu mai multe instituţii (Iaşi, 9-13 mai, 2007);
Simpozionul „Dialogul dintre teologie şi filosofie” – în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor (Durău, 15-16 mai, 2007);
Simpozionul „Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică” (Iaşi, 15-17 iunie 2007).
Conferinţa „Agricultura ecologică, o alternativă sfântă şi salvatoare” (Iaşi, 4 mai 2007);
Seminarul „Probleme actuale privind conservarea şi reabilitarea clădirilor cu valoare istorică” (Iaşi, 18 mai 2007);
Simpozionul „Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică” (Iaşi, 15-17 iunie 2007);
BUCUREŞTI
Simpozionul „Semnificaţia Războiului de Independenţă din 1877 pentru popoarele ortodoxe din Balcani”, Bucureşti, sala Conventus a Palatului Patriarhiei (21 octombrie 2008);
Simpozionul „Sfântul Apostol Pavel, autor de scrieri biblice citite în Sfânta Liturghie”, Bucureşti, Aula Magna-Teoctist Patriarhul (23 octombrie 2008);
Expoziţia „Biblia şi Liturghia”, Palatul Patriarhiei, sala Europa Christiana (28 Octombrie 2008);
Simpozionul „Violenţa în familie şi consecinţele ei sociale” în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Palatul Patriarhiei (11-12 decembrie 2008);
Simpozion tematic consultativ „Noua Catedrală Patriarhală – Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură, utilitate cultuală şi culturală”, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” (Bucureşti, 15 decembrie, 2008);
Simpozionul Internaţional „Demnitate şi justiţie pentru toţi” Palatul Patriarhiei sâmbătă (13 decembrie 2008);
Simpozionul aniversar „Întâlnire în lumina Învierii” desfăşurat cu ocazia implinirii a 10 ani de la vizita Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea în România”, Palatul Patriarhiei (Bucureşti, 7 mai 2009);
A III-a ediţie a Simpozionului „Dialogul dintre teologie şi filosofie” cu tema „Semnificaţia universului şi valoarea vieţii umane – o cale necesară de a înţelege viaţa” (Bucureşti, 14-15 mai 2009);
Consultaţia cu tema „Asistenţa social la nivel local” – în colaborare cu Consiliul Mondial al Bisericii (Bucureşti, 18 mai 2009);
Al II-lea Simpozion tematic consultativ „Noua Catedrală Patriarhală – Catedrala Mântuirii Neamului : arhitectură, structură, utilitate cultuală şi culturală”, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” (Bucureşti, 26 iunie 2009);
Al II-lea Congresul naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov (1-3 septembrie 2009);
Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Creştinismul românesc şi organizarea bisericească în sec. XIII-XIV”, Aşezământul Sf. Pantelimon din Staţiunea Lacu Sărat, judeţul Brăila (28-29 septembrie 2009);
Congresul Internaţional de Teologie dedicat Sfântului Vasile cel Mare, Bucureşti, Palatul Patriarhiei (1-4 noiembrie 2009);
Conferinţa Internaţională pentru promovarea dialogului în domeniul incluziunii sociale (Bucureşti, 17-18 noiembrie 2009);
Simpozion de prezentare a principiilor de proiectare a noii Catedrale patriarhale, Bucureşti, Palatul Patriarhiei – Aula Magna „Teoctist Patriarhul” (9-10 decembrie 2009);
Colocviul Cuvântul lui Dumnezeu al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase, la Palatul Patriarhiei (26-28 august 2010)
Al III-lea Congresul naţional „Hristos împărtăşit copiilor” (2 septembrie 2010);
A IV-a ediţie a Congresului Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei (27-28 septembrie 2010);
Conferinţa cu tema „Platforma globală pentru reflecţie teologică 2010. Unitate şi misiune astăzi: mărturii şi opinii venite de la cei marginalizaţi”, organizată la Palatul Patriarhiei în colaborare cu Consiliul Mondial al Bisericilor (6 octombrie 2010)
Conferinţa „Părintele Teofil – Duhovnicul bucuriei” la Palatul Patriarhiei (8 decembrie 2010)
Conferinţa internaţională cu tema Cooperarea Stat – Biserică în vederea promovării conceptului de economie sustenabilă în timp de criză (12 mai 2012)
Conferinţa Politici de migraţie în timpuri de criză economică, la Palatul Patriarhiei (17 iunie 2011)
Simpozionul Arheologia credinţei. Cercetări arheologice la biserici bucureştene şi din împrejurimi (3 octombrie 2011)
Congresul Internaţional de Teologie Familia creştină, o binecuvântare pentru Biserică şi societate (1-3 noiembrie 2011)
Conferinţa cu tema Medicină şi spiritualitate – o abordare multidisciplinară a pacientului vârstnic (19-20 aprilie 2012)
Simpozion internaţional dedicat Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor (15-16 mai 2012)
Iniţiator, sprijinitor şi coordonator de programe sociale, culturale şi educative:
Iaşi
Consolidarea şi restaurarea Catedralei Mitropolitane din Iaşi iniţiată în 1995;
Înscrierea oraşului Iaşi în programul internaţional de pelerinaj „Pilgrim 2000”, alături de alte oraşe din Europa (2000);
Excursie de studii în Grecia efectuată de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (2001);
Pelerinaj de studii la Constantinopol şi în Asia Mică, efectuat de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (2003);
Pelerinaj la Muntele Athos al unui grup de călugări de la Mănăstirea Sihăstria şi de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi;
Patrimoniul religios al României – permanenţă spirituală. Cursuri de perfecţionare a ghizilor şi muzeografilor din muzeele bisericeşti, Mănăstirea Neamţ (19-26 septembrie 2004);
Cursuri de limba engleză eclezială la Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” – Iaşi;
Program de Dezvoltare şi Finanţare Rurală, Iaşi (2005);
Pelerinaj în Ţara Sfântă şi Egipt al unui grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (februarie 2006);
„Hristos împărtăşit copiilor” – proiect catehetic internaţional în parteneriat cu organizaţia World Vision (2006);
Cursul de pregătire a personalului din muzeele religioase din România, în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Iaşi (19 iunie-1 iulie 2006);
Constituirea Consiliului misionar Consultativ al Arhiepiscopiei Iaşilor – Centrul Eparhial Iaşi (17 iunie 2006);
„Pentru îmbelşugarea roadelor pământului”. Programe în agricultură şi silvicultură, pentru dezvoltarea şi susţinerea activităţii economice din cadrul mănăstirilor, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Mănăstirea Bistriţa (23 iunie 2006);
Curs de pregătire a preoţilor pentru accesarea de fonduri europene, în colaborare cu Centrul Regional de Dezvoltare Rurală – Iaşi (2-6 octombrie 2006);
Excursie de studii în Egipt şi Iordania efectuată de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (februarie 2007);
Protocol de cooperare al BOR cu Guvernul României, în domeniul incluziunii sociale, în special pentru ajutorarea persoanelor defavorizate (2 octombrie 2007).
Bucureşti
Concurs coral „Tineri lăudaţi pe Domnul!” pentru formaţiile corale ale seminariilor şi facultăţilor teologice ortodoxe din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei (2008);
Proiectul naţional „Hristos împărtăşit copiilor”- program de cateheză a copiilor în fiecare parohie (2008);
Procesiune cu icoane de Duminica Ortodoxiei (2009);
Proiectul socio-educaţional „Alege şcoala”, cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, în colaborare cu World Vision;
Proiectul „Intreprinderi sociale pentru integrarea socială a foştilor deţinuţi”, în colaborare cu Federaţia Filantropia şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
Proiectul „Integrare pe piaţa muncii pentru persoanele traficate”;
Lansarea primei Enciclopedii a Ortodoxiei Româneşti, 9 februarie 2010;
Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi Primăria Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti, privind construcţia de biserici, restaurarea unor lăcaşe de cult precum şi desfăşurarea unor activităţi sociale (16 iunie 2010);
Program social şi pastoral în vremuri de criză economică (7 iulie 2010);
Măsuri de sprijinire a familiilor preoţilor din parohiile sărace (7 iulie 2010);
Proiectul „Reţea teritorială de furnizori creştini de servicii sociale – parteneri strategici în domeniul incluziunii sociale”, colaborare cu Federaţia Filantropia şi Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştin Ortodoxă-IOCC;
Proiectul socio-educaţional „Alege şcoala”, extins la nivel naţional cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, în colaborare cu World Vision (1 septembrie 2010);
Proiectul „Împreună pentru servicii sociale mai bune” de către Federaţia Filantropia şi IOCC (10 noiembrie 2010).
Proiectului FORTE – Formare trainica pentru parteneriat social (15 martie 2011)
ACTIVITĂŢI SOCIAL-CARITATIVE
Fondator de instituţii:
În calitate de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei
Cabinetul stomatologic „St. Pantelimon”, Iaşi (1993);
Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România, Iaşi (1993);
Departamentul socio-caritativ „Diaconia”, Iaşi (1994);
Cantine pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Dorohoi, Hârlău (1993-1995);
Asociaţia creştină „Pelerinul”, Iaşi (1996);
Dispensar policlinic „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, Iaşi (1998);
Centrul de diagnostic şi tratament „Providenţa”, Iaşi (2000);
Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”, Iaşi (2002);
Centrul de educaţie şi informare medicală „Providenţa II”, Iaşi (2002);
Institutul social-caritativ „Diaconia”, Iaşi (2003);
Centrul Social-Cultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ (2004);
Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie”, Mănăstirea Miclăuşeni (2005);
În calitate de Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
Centrul de studii biblice şi pelerinaje „Sf. Ioan Iacob” din cadrul Aşezământului Românesc de la Ierihon;
Central „Sf. Dionise Exiguul” din Calabria, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei;
Centrul de Studii Ortodoxe „Dumitru Stăniloae” (Teologie, Spiritualitate, Cultură) la Paris, în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de la Paris (în cadrul Reprezentanţei Patriarhiei Române la Bruxelles);
Centrul Pastoral-Misionar şi de asistenţă socială „Gyula”, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria;
Centrul socio-medical „Sf. Spiridon-Vechi”, Bucureşti, 16 mai 2009;
Proiectul socio-educaţional „Alege şcoala”, cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar (20 iunie 2009);
Centrul social-pastoral „Sfânta Maria” Techerghiol;
Baza de odihnă şi tratament balnear „Sf. Pantelimon” Techirghiol;
Centrul de Pelerinaj „Sf. Ap. Pavel”;
Agenţia de Turism „Pelerinul”;
Agenţia de Turism „Basilica Travel”.
Centrul social-pastoral Sfânta Cruce al Mănăstirii Caraiman, 20 iulie 2012
Susţinător activ al:
Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR);
Frăţiei Ortodoxe Române (FOR);
Societăţii (Naţionale) Ortodoxe a Femeilor din România (SNFOR) în prezent (SFOR);
Ligii Tineretului Ortodox Român (LTOR).
ACTIVITĂŢI LITURGICE ŞI MISIONARE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

I.
a) Aducerea moaştelor unor sfinţi şi a unor relicve sfinte la Iaşi şi în eparhiile sufragane ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
1992 – fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mănăstirea Xiropotamu din Muntele Athos (Grecia);
1996 – moaştele Sfântului Apostol Andrei, Patras (Grecia);
2000 – moaştele Sf. M. Mc. Gheorghe, Livadia (Grecia);
2000 – moaştele Sf. Ierarh Vasile cel Mare şi Sf. Grigorie Teologul, Bucureşti;
2001 – Brâul Maicii Domnului, Volos (Grecia);
2002 – moaştele Sf. Ioan Casian, Marsilia (Franţa);
2003 – moaştele Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Tesalonic (Grecia);
2004 – fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mănăstirea Panaghia Soumela, Veria (Grecia);
2005 – moaştele Sf. Apostol Pavel, Veria (Grecia);
2006 – moaştele Sf. Nectarie din Eghina (Grecia);
2007 – moaştele Sf. Ioan Gură de Aur, Meteora (Grecia).
b) Aducerea moaştelor unor sfinţi la Bucureşti şi în eparhiile sufragane ale Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei
2008 – a reluat tradiţia Pelerinajului de Florii, în marile oraşe din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştiului;
2008 – moaştele Sf. Apostol Pavel, Veria (Grecia);
2008 – moaştele Sf. Sofronie, Patriarhul Constantinopolului;
2009 – moaştele Sf. Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei;
2009 – moaştele Sf. Grigorie Nyssa;
2009 – moaştele Sf. Grigorie de Nazianz, Viena (Austria);
2010 – fragment din lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos – Drama (Grecia).
2011 – Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei
II.
2007 – A pus piatra de temelie pentru Catedrala Mântuirii Neamului, cu hramurile Sf. Ap. Andrei şi Înălţarea Domnului;
2007-2008 – Restaurarea Catedralei Patriarhale;
2009 – Ridicarea unor episcopii la rangul de arhiepiscopie;
2009 – Înfiinţarea episcopiei Devei şi Hunedoarei, cu reşedinţa în municipiul Deva şi cu jurisdicţia în judeţul Hunedoara
III.
Programul „Nici un sat fără biserică şi casă parohială”;
A înfiinţat peste 300 de parohii, 40 de mănăstiri şi schituri, 5 protopopiate şi a iniţiat şi susţinut construirea a peste 250 biserici noi.
IV. Vizite irenice, pastorale si canonice
Vizită canonică în Arhiepiscopia Albei Iulia (29 noiembrie-1 decembrie 2008);
Vizita canonică în Episcopia Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei (4-6 decembrie 2008);
Vizite pastorale în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor (26 aprilie, 29 iunie 2009);
Vizită irenică la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, Turcia (27 mai-2 iunie, 2009);
Vizită pastorală la Salzburg şi Viena, Austria (12-16 iunie 2009);
Vizită canonică în Arhiepiscopia Timişoarei (3-6 iulie, 2009);
Vizita canonică la Paris, Franţa (9-17 iulie, 2009);
Vizită canonică în Arhiepiscopia Tomisului (20 iulie 2009);
Vizita canonică în Mitropolia Ardealului (17-24 august, 2009);
Vizită canonică în Arhiepiscopia Sibiului (16-21 august 2009);
Vizită canonică în Episcopia Covasnei şi Harghitei (22-23 august 2009);
Vizita canonică în Arhiepiscopia Iaşilor (7-12 septembrie 2009)
Vizită canonică în Episcopia Romanului şi Bacăului (12-13 septembrie 2009);
Vizita canonică în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei (26-28 septembrie 2009);
Vizită canonică în Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei (8 noiembrie 2009);
Vizită canonică în Arhiepiscopia Râmnicului (13-15 noiembrie 2009);
Vizită canonică în Arhiepiscopia Sibiului (28-29 noiembrie 2009);
Vizită canonică în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului (11-13 decembrie 2009);
Vizită canonică în Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei (16-21 aprilie 2010);
Vizită canonică în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba-Iuliei (4-5 septembrie 2010)
Vizită canonică în Episcopia Caransebeşului (11-13 septembrie 2010)
Vizită canonică în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei (17-20 septembrie 2010);
Vizita canonică în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (13-17 octombrie 2010);
Vizită canonică în Arhiepiscopia Râmnicului (12-14 noiembrie 2010);
Vizită canonică în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, Franţa (9-13 aprilie 2011)
Vizită oficială la Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg (11-13 aprilie 2011);
Vizită canonică în Arhiepiscopia Vadului, Felecului şi Clujului (4-5 iunie 2011)
Vizită canonică în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor (20-22 august 2011)
Vizită canonică în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei şi Luxembourgului (9-12 septembrie 2011)
Vizită canonică în Arhiepiscopia Aradului (23-26 septembrie 2011)
Vizită irenică în Cehia (9-11 octombrie 2011) – sfinţirea bisericii româneşti de la Most
Vizită canonică în Arhiepiscopia Dunării de Jos (29-30 noiembrie 2011)
Vizită canonică în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului (5-7 decembrie 2011)
Vizită canonică în Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului (29 iunie – 1 iulie 2012)
2. Aniversări şi comemorări în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
1992 – Proclamarea canonizării Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi, Sf. Cuv. Daniil Sihastrul de la Voroneţ, Sf. Cuv. Teodora de la Sihla, Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ, Sf. Cuv. Antipa Atonitul de la Calapodeşti;
1992 – 350 de ani de la Sinodul de la Iaşi (1642);
1997 – Jubileul Mănăstirii Neamţ – 500 de ani de la sfinţirea bisericii „Înălţarea Domnului” (Moment UNESCO);
2000 – Jubileu – 2000 de ani de creştinism (Pelerinaj internaţional la Iaşi);
– Jubileul Mănăstirii Bistriţa – 600 de ani de existenţă;
2001 – Colocviul „600 de ani de la recunoaşterea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei de către Patriarhia Ecumenică” în 1401;
– 360 de ani de la aducerea la Iaşi a moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva;
2002 – Colocviul „360 de ani de la Sinodul de la Iaşi (1642)”;
– Proclamarea canonizării Sf. Ierarh Petru Movilă;
2003 – Momentul aniversar „1690 de ani de la Edictul de la Milan (313)”;
– Colocviul „280 de ani de la trecerea la cele veşnice a Voievodului Dimitrie Cantemir”;
– 100 de ani de la naşterea şi 10 ani de la trecerea la cele veşnice a Pr. prof. Dumitru Stăniloae;
2004 – 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare;
2005 – Proclamarea canonizării Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei;
– Proclamarea canonizării Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona;
2007 – Proclamarea canonizării Mitropolitului Varlaam al Moldovei.
3. Aniversări si comemorări în Patriarhia Română

2008
Proclamarea canonizării Cuviosilor Dionisie Exiguul, Voievodului Neagoe Basarab al Ţării Româneşti şi Mitropolitul Iachint de Vicina;
Proclamarea Anului Sfintei Scripturi şi a Sfintei Liturghii;
130 de ani de la Războiul de independenţă (1877-1878);
Proclamarea canonizării a 9 sfinţi nemţeni: Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi, Rafael şi Partenie de la Agapia Veche, Iosif şi Chiriac de la Bisericani, Chiriac de la Tazlău, Iosif de la Văratec;
Înscrierea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie al III-lea, patriarhul Constantinopolului.
2009
Proclamarea „Anului comemorativ-omagial al Părinţilor capadocieni: Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379) şi a Sfântului Grigorie de Nazianz († 389). Vizită frăţească la Patriarhia Ecumenică şi în Capadocia – Turcia (27 mai-2 iunie);
Proclamarea „Duminicii Părinţilor şi Copiilor”, în prima duminică după 1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului;
150 de ani de la Unirea Principatelor, împreună cu Preşedinţia României şi Academia Română;
trecerea în rândul sfinţilor a martirilor năsăudeni Atanasie Todoran, Vasile din Zagra, Grigorie din Telciu şi Vasile din Mocod;
Proclamarea locală a canonozării Sfântului Voievod Neagoe Basarab, a Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti şi a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel;
Duminica migranţilor români, sărbătorită la 15 august, începând cu anul 2009.
2010
Proclamarea Anului Omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Româneşti: 1685 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325-2010); 125 de ani de la Recunosşterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885-2010);
Proclamarea Canonizării Cuviosului Ioanichie cel Nou de la Muscel-Argeş;
Aniversarea a 85 de ani de la ridicarea la Rangul de de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române, 4 februarie 2010;
2011
Proclamarea Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română.
Proclamarea Canonizării Sfântului Irodion (1 mai 2011)
Proclamarea Canonizării Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Ardealului (29 octombrie 2011)
Proclamarea Canonizării Sfântului Simeon Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei (30 octombrie 2011)
2012
Proclamarea Anului omagial al Sfântului maslu şi al îngrijirii bolnavilor.
2013

Proclamarea Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena
PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE, CONGRESE ŞI CONFERINŢE
Al III-lea Congres Ortodox al Europei Occidentale, Amiens (Franţa), 1977;
Întrunirea Comisiei „Credinţă şi Constituţie” a Consiliului Ecumenic al Bisericii (C.E.B.), consacrată problemei Filioque, Klingenthal-Strasbourg (Franţa), 1978;
Seminarul Studenţilor Creştini, Bossey (Elveţia), 1980;
Conferinţele internaţionale organizate de secţia „Biserică şi Societate” a C.E.B., cu tema „Credinţa, ştiinţa şi viitorul”.
Wellesley College, 1980;
Massachusetts Institute of Tehnology, Cambridge (S.U.A.), 1980;
Conferinţa din cadrul Întrunirii Ecumenice de la Academia Catolică din Freiburg im Bresgau (R.F.G.), 1981;
A II-a Conferinţă pregătitoare a Sfântului şi Marelui Sinod Panortodox, Chambésy (Elveţia), 1982;
A IV-a Adunare Generală a C.E.B., Vancouver (Canada), 1983;
Congresul „La Fraternité Orthodoxe”, Paris (Franţa), 1988;
Conferinţă la Institutul Teologic „St. Serge” din Paris (Franţa), 1988;
Seminar ecumenic ţinut la Facultăţile de Teologie evanghelice Matanza şi Santiago de Cuba (Cuba), 1988;
Simpozionul organizat de Seminarul „St. Vladimir” din New York, la aniversarea a 50 de ani de existenţă (S.U.A.), 1988;
Conferinţa „Semnificaţia şi importanţa icoanei în Ortodoxie”, Göteborg (Suedia), 1988;
Reuniunea Comitetului Executiv (C.E.) al C.E.B., Geneva (Elveţia), 1989;
Vizita la Patriarhia Moscovei, împreună cu un grup de profesori de la Bossey/Geneva (Elveţia), 1989;
Lucrările Comisiei Programului pentru educaţie teologică a C.E.B., Djakarta (Indo-nezia), 1989;
Consultaţia pentru învăţământul teologic ecumenic, New York (S.U.A.), 1989;
Conferinţă la Biblioteca română din New York, unde a prezentat ediţia jubiliară a Bibliei de la Bucureşti, 1688-1988 şi cea a Noului Testament de la Belgrad (1648-1988), (S.U.A.), 1989;
Consultaţie interortodoxă a C.E.B., Academia Ortodoxă, Creta (Grecia), 1989;
Reuniunea Comisiei „Credinţă şi Constituţie”, Paris (Franţa), 1989;
A XXX-a Aniversare a Institutului Ecumenic Catolic al Universităţii din Münster (R.F.G.), 1990;
Simpozionul „Spaţiul eclesial ca loc interior şi expresie a tradiţiei”, Brăila, 6-7 octombrie 1990;
Al IV-lea Festival Internaţional „Syndesmos” al Tineretului Ortodox, Macri (Grecia), 1991;
A VII-a Adunare a C.E.B. de la Canberra (Australia), 1991;
Întrunirea Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe Române de la Constantinopol (Turcia), 1992;
Seminarul ortodox internaţional „Teologie şi spiritualitate ortodoxă”, Iaşi (România), 1992;
Comisiile de lucru ale C.E.B., Evian (Franţa), 1992;
Reuniunea Comisiei „Credinţă şi Constituţie” a C.E.B., Boston (S.U.A.), 1992;
Conferinţa Internaţională a rectorilor, organizată de UNESCO, Sinaia (România), 1992;
Întrunirea Grupului de lucru al C.E.B. de la Strasbourg (Franţa), 1993;
Al VIII-lea Congres al Ortodoxiei Occidentale, Blanchenberge (Belgia), 1993;
Consiliul General al Bisericii, Geneva (Elveţia), 1993;
Simpozion Internaţional „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ, 1994;
Lucrările Comitetului Central al C.E.B., Johannesburg (Africa de Sud), 1994;
Conferinţa „Conducerea religioasă în societatea laică”, Ierusalim (Israel), 1994;
Întrunirea ecumenică a C.E.B., Iaşi (România), 1994;
Seminarul Internaţional „Tineretul Ortodox şi Ecologia”, Academia ortodoxă „Sfântul Ioan de la Neamţ” (România), 1994;
Seminarul Internaţional „Spiritualitate pentru timpurile noastre”, Iaşi (România), 1994;
Şedinţa C.E. al C.E.B., Bucureşti (România), 1994;
Lucrările Grupului pregătitor pentru cea de a II-a reuniune ecumenică europeană, Ge-neva (Elveţia), 1994;
Lucrările Grupului pregătitor pentru cea de a II-a reuniune a Bisericilor europene de la Graz, Geneva (Elveţia), 1995;
Conferinţa pregătitoare pentru a II-a întâlnire a Bisericilor europene, Assisi (Italia), 1995;
Întâlnirea Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe cu prilejul împlinirii a 1900 de ani de la scrierea Apocalipsei a Sf. Ioan Evanghelistul, Patmos (Grecia), 1995;
Comitetul pregătitor pentru a II-a Adunare Ecumenică Europeană, Graz (Austria), 1995;
Întâlnirea Comitetului pregătitor pentru a II-a Adunare Ecumenică Europeană, St. Gallen (Elveţia), 1996;
Adunarea Creştină Europeană de la Graz (Austria), 1997;
Lucrările C.E. al C.E.B., Geneva (Elveţia), 1997;
Lucrările Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene (C.C. al C.B.E.) Nyborg (Danemarca), 1998;
Seminarul „Mişcarea ecumenică în secolul XX. Rolul teologiei în concepţia şi viaţa ecumenică din România”, Iaşi (România), 1998;
Simpozion Internaţional privind problema purcederii Duhului Sfânt, Viena (Austria) – 1998;
Întâlnire inter-ortodoxă, Damasc (Siria), 1998;
Sinod panortodox (Bulgaria), 1998;
Întrunirea Internaţională „Oameni şi Religii”, Bucureşti (România), 1998;
Simpozionul „Dimensiunea dialogului interconfesional”, Durău (România), 1999;
Întâlnirea Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene, Barcelona (Spania), 1999;
Întrunirea Comitetului comun al C.C.E.E. – C.B.E., Praga, 2000;
Congres Internaţional (Germania), 2000;
Întrunirea C.C. al C.B.E., Iaşi (România), 2000;
Întâlnirea Ecumenică a Bisericilor Europei, Strasbourg (Franţa), 2001;
Simpozion Internaţional „Iluminism şi Isihasm”, Durău (România), 2001;
Simpozion Internaţional „Ştiinţă şi Religie – antagonism sau complementaritate?”, Bucureşti (România), 2001;
Simpozion Internaţional „Comunităţile Religioase şi Uniunea Europeană”, Bruxelles (Belgia), 2001;
Colocviul ştiinţific jubiliar „Mitropolia Moldovei 600”, Iaşi (România), 2001;
Congresul Internaţional „Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin”, Bucu-reşti (România), 2001;
„Lumânări de Înviere”, conferinţă despre frescele moldave, susţinută la expoziţia organizată la Padova (Italia), 2001;
Întrunirea Comitetului comun al C.C.E.E. al C.B.E., Porto (Portugalia), 2001;
Conferinţa Bisericilor Europene (C.B.E.), Geneva (Elveţia), 2001;
Simpozionul „Ştiinţă şi Religie” (Academia Română), Bucureşti (România), 2001;
Conferinţa Internaţională „Bisericile şi valorile euro-atlantice”, Bucureşti, 2002;
Consultarea Internaţională „Autoritate şi învăţătură autoritativă”, organizată de C.E.B., Durău, 2002;
Colocviul Internaţional „A fi episcop astăzi, demnitatea şi dificultatea unei misiuni”, Durău, 2002;
Congresul omagial de patrologie „Pr. prof. dr. Ioan G. Coman”, Bucureşti, 2002;
Congresul Internaţional „Biserica şi Bioetica”, Chambésy, Geneva, Elveţia, 2002;
Lucrările Prezidiului C.B.E., Atena, Grecia, 2003;
A 12-a Adunare a Conferinţei Bisericilor Europene, Trondheim, Norvegia, 2003;
Colocviul naţional de presă „Biserica în mass-media şi mass-media în Biserică”, Durău, 2003;
Simpozion de oncologie, Freiburg, Germania, 2003;
Congresul Naţional al Facultăţilor de Teologie din România, ediţia I, Durău, 2003;
Simpozionul „Părintele Dumitru Stăniloae – teolog al Ortodoxiei ecumenice”, Iaşi, 2003;
Colocviul Internaţional Ecumenic „Biserică şi Societate”, Mănăstirea din Praglia, Padova, Italia, 2003;
Congresul Internaţional de Teologie „Acad. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae – 100 de ani de la naştere”, Bucureşti, 2003;
Conferinţa Internaţională „Învăţătura ortodoxă despre Biserică”, Moscova, 2003;
Întrunirea Comitetului mixt KEK (CCE) în Opole, Polonia, 2004;
Simpozionul „Ştefan cel Mare şi Sfânt – 500”, Vaslui, 10 ianuarie, 2004;
Simpozionul internaţional „Drepturile omului – dimensiune spirituală şi acţiune civică” – Patrimoniul cultural mondial. Drepturi şi responsabilităţi (organizat în colaborare), Iaşi, 3-5 mai 2004;
Conferinţa „Viaţa în plinătatea sa”, Consiliul Internaţional al Organizaţiei World Vision, Bucureşti, 22-26 august, 2004;
Colocviul ştiinţific internaţional „Ştefan cel Mare, principe al Moldovei şi Europa timpului său”, Roma, 28 septembrie, 2004;
Simpozionul ştiinţific „Ştefan cel Mare şi Sfânt – 500”, Academia de Romania, Roma (Italia), 28 septembrie, 2004;
Expoziţie de documente istorice cu tema: „Ştefan cel Mare – puncte între Orient şi Occident” – Muzeul Vaticanului, 28-30 septembrie, 2004;
„Dezvoltarea rurală în România – un nou început” – Conferinţa internaţională dedicată agriculturii, Durău, 4-5 octombrie 2004;
Comisia internaţională mixtă de dialog ortodox-luteran, Durău, 8 octombrie 2004;
Salonul naţional de carte, Iaşi, 12 octombrie 2004;
Simpozionul internaţional „Aspecte ale vieţii spirituale în Europa de sud-est din preistorie până în perioada medievală”, Iaşi, 18 octombrie 2004;
Şedinţa anuală de lucru a Comitetului unit KEK/CCEE, din Europa, Chartres (Franţa), 3-5 februarie, 2005;
Conferinţa „Péché et culpabilité dans une perspective orthodoxe”, Centrul Universitar Mediteranean, Nice (Franţa), 10 martie, 2005;
Funeraliile Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, Roma, 6-8 aprilie 2005;
Simpozionul Ecumenic Internaţional „Hristos în mijlocul nostru: valoarea vieţii liturgice pentru societatea de astăzi”, Durău, 9-13 mai 2005;
Simpozion internaţional iudeo-creştin „Viaţa – dar divin şi responsabilitate umană în tradiţiile iudaică şi creştină”, Iaşi, 15-19 mai 2005;
Conferinţa „Biserica Ortodoxă şi noua Europă” – Prejudecăţi şi realizări, experienţă ecumenică şi perspective, Universitatea Marc Block din Strasbourg (Franţa), 27 mai 2005;
Simpozionul internaţional „Contacte etnice şi interferenţe culturale la nordul şi vestul Mării Negre de la colonizarea greacă până în zilele noastre”, Aula Academiei Române, Iaşi, 13 iunie 2005;
Întrunirea Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene – Aghios Nikolaos (Creta), 3-11 iunie 2005;
„Biserica şi societatea după Sfântul Apostol Pavel”, ediţia a XI-a a Congresului Ştiinţific Internaţional „Pavlia” – Veria, Grecia, 26-30 iunie 2005;
Simpozionul „Libertatea religioasă în context românesc şi european”, organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Asociaţia Conştiinţă şi Libertate, Bucureşti, 12-13 septembrie 2005;
Congresul „Europa dialogului” sau „Cum să fii creştin într-o Europă pluralistă?”, Gniezno (Polonia), 18 septembrie 2005;
Prima etapă a celei de a III-a Adunări Ecumenice Europene – Roma (Italia), 24-27 ia-nuarie 2006;
Lucrările Comitetului Comun CCEE – KEK, Roma (Italia), 27-28 ianuarie 2006;
A II-a Consultaţie a Facultăţilor de Teologie din Europa, cu tema „The Challenges of Theology in a Pluralistic Europe” (Provocări ale teologiei într-o Europă pluralistă), Graz (Austria), Centrul pentru Educaţie Mariatrost, 6-9 iulie 2006;
Conferinţa Pastoral-Misionară „Biserica Ortodoxă Română şi integrarea europeană. Exigenţe, probleme şi perspective”, Iaşi, 21-24 august 2006;
Pactul teritorial pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială în Regiunea Nord-Est, Piatra Neamţ, 19 septembrie 2006;
Al XVI-lea Congres Naţional al Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală din România şi al VI-lea Congres Francofon de Imagistică Medicală al Ţărilor Europei Centrale şi de Est – Iaşi, 28-30 septembrie 2006;
A treia etapă pregătitoare a celei de a III-a Adunări Ecumenice Europene, Wittenberg (Germania), 15-18 februarie 2007;
Conferinţa „Agricultura ecologică, o alternativă sfântă şi salvatoare”, Iaşi, 4 mai 2007;
Simpozionul „Dialogul dintre teologie şi filosofie”, Durău, 15-16 mai, 2007;
Seminarul „Probleme actuale privind conservarea şi reabilitarea clădirilor cu valoare istorică”, Iaşi, 18 mai 2007;
Simpozionul „Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică”, Iaşi, 15-17 iunie 2007;
Sesiunea stiinţifică a Academieie Române cu tema „Bicentenarul – Mitropolit Andrei Şaguna”, Bucureşti, 25 noiembrie 2008;
Consultaţia preparatorie a delegaţilor Bisericilor Ortodoxe la cea de-a III-a Adunare Ecumenică de la Sibiu din 4-9 septembrie 2007, Rhodos, 26-27 iunie 2007;
A III-a Adunare Ecumenică Europeană, Sibiu, 4-9 septembrie 2007;
A XIII-a Adunare Generală a C.E.B., Lyon (Franţa), 15-21 iulie 2009;
Simpozionul International cu tema „Crezul ortodox. Istorie, teologie şi spiritualitate”, organizat de Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, 1 noiembrie 2010
Patriarhul României a susţinut o alocuţiune în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în cadrul sesiunii de lucru cu tema Dimensiunea interreligioasă a dialogului intercultural, 12 aprilie 2011