Pages Navigation Menu

Cerc Pastoral la Parohia Trăisteni

Cerc Pastoral la Parohia Trăisteni

Astăzi, 23 mai 2013, în cadrul Protoieriei Câmpina a avut loc întrunirea Cercului pastoral-misionar găzduit la Parohia “Sfinţii Voievozi” – Trăisteni, din localitatea Valea Doftanei. Programul desfăşurat a fost următorul: au fost săvârşite slujbele Utreniei şi Sfintei Liturghii sub coordonarea părintelui Ştefan Marian, coordonatorul Cercului pastoral; cuvântul de învăţătură a fost rostit de către părintele Mircea-George Tăleanu, paroh la Parohia Teşila I, cuvânt în care a subliniat importanţa Tainei Sfintei Împărtăşanii pentru creştinul practicant; iar referatul întâlnirii preoţilor a fost susţinut de către părintele Răzvan-George Topală, coslujitor la Parohia Teşila I, care a evidenţiat viaţa şi activitatea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în “Învăţăturile Sfântului Voievod Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”.

În cadrul întrunirii au participat preoţii de la Parohiile din localităţile Telega, Brebu, Lunca Mare, Meliceşti, Buştenari, Pietriceaua şi Valea Doftanei; a declarat părintele Răzvan-George Topală, coslujitor la Parohia Teşila I, Valea Doftanei.

Cerc Pastoral Traisteni

Galerie Foto: