Pages Navigation Menu

Capela de la Spitalul de psihiatrie Voila

Capela de la Spitalul de psihiatrie Voila

Date despre capelă

Hramul: Sfântul Pantelimon
Adresa: Str. Voila nr. 119, Câmpina, 105600, Prahova
Preot: Milea Liviu
Tel: 0723 867.880.

Spitalul Voila poartă numele dealului pe platoul căruia se află amplasat, deal care are o altitudine de 675 m. Denumirea vine probabil de la un proprietar al acestor locuri, care se pare că ar fi a trăit pe la începutul secolului XIX.
Aici a hotărât Dimitrie Barbu Ştirbei să ridice un castel impunător (1868-1870) care, cu unele renovări, există şi astăzi. Tot el este cel care a plantat o pădure imensă de tei şi brazi.
Castelul Voila a fost construit într-un stil eclectic asemănător castelului de la Posada.
Între anii 1940-1944 la Castelul Voila a fost instalată o unitate germană care avea misiunea de a organiza apărarea antiaeriană a Câmpinei. În acest scop nemţii au construit barăci existente şi astăzi, care folosesc bolnavilor internaţi aici.
Interesant de menţionat este şi faptul că la 28 iunie 1948, la Castelul Voila s-a organizat, în mare taină, o încercare de asasinare a liderului Partidului Comunist Iugoslav Josip Broz Tito. Aici se strânseseră delegaţii din Bulgaria, România (Gheorghe Gheorghiu Dej, Ana Pauker, Vasile Luca), Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, Franţa, Italia şi U.R.S.S., însă se pare că având anumite informaţii cu privire la acest complot, Josip Broz Tito nu a fost prezent.
La data de 1 martie 1970 se înfiinţează Spitalul de Psihiatrie Voila care deservea nomenclatura comunistă. După 1990, sub directoratul domnului Dr. Ionescu Gh.-Dobrin s-a luat hotărârea înfiinţării unei Capele în cadrul Spitalului. Astfel în 1995 prin strădania unor preoţi, care au donat obiecte de cult şi cărţi bisericeşti şi a Preacucernicului Protoiereu Dumitru Costică, a fost sfinţită capela cu hramul “Sfântul Pantelimon” de către Preasfinţitul Vicenţiu Ploieşteanul. Capela funcţionează şi astăzi în incinta Castelului. Până în anul 2005 a slujit aici preotul Stănescu Ioan (pensionar), apoi preotul Stoian Răzvan Andrei, iar în prezent slujeşte părintele Milea Liviu.
În anul 2007 a fost alocată o suprafaţă de 1000 m2 pentru construirea unei biserici încăpătoare şi astfel, la data de 5 noiembrie 2007, s-a sfinţit locul, după care au şi început lucrările de ridicare a bisericii, terminată ”la roşu” pe cheltuiala Domnului Inginer Ioan Simion.
În prezent se oficiază Sfintele Taine şi Sfânta Liturghie în capela deja existentă, care a fost completată cu obiecte de cult noi (Sfânta Evanghelie, Sfinte Vase, cărţi de cult).

Galerie foto: